LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(1), artykuł 12, 171-181; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.389

ZALEūNOŚĆ POMIĘDZY ZARZĄDZANIEM JAKOŚCIĄ DOSTAWCY A PRZEWAGA KONKURENCYJNĄ ORGANIZACJI: PRZYKŁAD EMPIRYCZNY

Khairul Anuar Mohd. Ali

Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Ze względu na wzrastające wymagania odnośnie jakości wyrobów oraz efektywności operacji, zarządzanie jakością dostawcy staje się coraz istotniejszym elementem wspomagającym uzyskanie przez organizację pożądanej skuteczności. Wraz z gwałtownym wzrostem globalizacji na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci, wzr asta również stopień kompleksowości operacji biznesowych. Mimo to istnienie niezbyt duża liczba badań poświęconych zarządzaniu jakością dostawcy (SQM) oraz przewagą konkurencyjną organizacji (OCA) w kontekście międzynarodowych korporacji (MNC). Celem tej pracy jest zidentyfikowanie elementów krytycznych w zarządzaniu jakością dostawcy jak również przetestowanie istotności wpływu zarządzania jakością dostawcy na przewagę konkurencyjną organizacji.

Metody: W pracy wykorzystano specjalnie do tego celu przygotowaną ankietę, na którą zebrane odpowiedzi od 355 ankietowanych. Uzyskane w ten sposób dane poddano analizie statycznej przy pomocy programu statystycznego Social Science (SPSS) wersja 23. Populacja poddana badaniom była skoncentrowana w międzynarodowych korporacjach w Malezji.

Wyniki: Na podstawie uzyskanych danych zidentyfikowano 5 elementów jako elementy krytyczne dla zarządzania jakości dostawcy: śledzenie kosztu jakości dostawcy, audyt dostawcy, ocena dostawcy, działania korygujące oraz zaangażowanie dostawców w system jakości.

Wnioski: Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że zarządzanie jakości dostawcy istotnie wpływa w sposób pozytywny na uzyskanie przez organizację przewagi konkurencyjnej.

 
Słowa kluczowe: zarządzanie jakością, dostawca, operacje, efektywność, przewaga konkurencyjna
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 12 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Ali, Khairul Anuar Mohd.. "The nexus between supplier quality management and organization’s competitive advantage: An empirical evidence." Logforum 16.1 (2020): 12. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.389
APA Khairul Anuar Mohd. Ali (2020). The nexus between supplier quality management and organization’s competitive advantage: An empirical evidence. Logforum 16 (1), 12. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.389
ISO 690 ALI, Khairul Anuar Mohd.. The nexus between supplier quality management and organization’s competitive advantage: An empirical evidence. Logforum, 2020, 16.1: 12. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.389