LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(1), artykuł 11, 141-159; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.394

ROZWÓJ ZRÓWNOWAūONY W ZIELONYM ŁAŃCUCHU DOSTAW: STUDIUM PANELOWE

Syed Abdul Rehman Khan1, Yu Zhang2, Solomon Nathaniel3

1Singhua University, Beijing, China
2
Chang’an University, Xi’an, China 3University of Lagos, Akoka, Nigeria

Streszczenie:

Wstęp: Celem pracy jest zidentyfikowanie zależności pomiędzy operacjami zielonej logistyki wskaźnikami ekonomicznymi i ekologicznymi w oparciu o panel 42 wybranych krajów z globalnego rankingu logistycznej w okresie od 2007 do 2018. Badanie to w szczególności rozszerza domenę zielonej logistyki z poziomu mikro czy poszczególnych przedsiębiorstw do skali makro.

Metody: W celu testowania hipotez zastosowano metodę OLS (najmniejszych kwadratów). Dane dotyczące wybranych 42 krajów zostały pobrane ze strony internetowej Banku Światowego dla okresu od 2007 do 2018.

Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują statystycznie istotną i pozytywną współzależność z bezpośrednimi zagranicznymi inwestycjami, konsumpcją energii odnawialnej oraz popytem na energię w analizowanych krajach. Z drugiej strony emisja CO2 oraz zielona logistyką są istotnie negatywne ze sobą skorelowane. Dodatkowo, FDI oraz źródła energii odnawialnej są kluczowymi czynnikami wspomagającymi operacje zielonej logistyki, która prowadzi do zrównoważonego rozwoju pod względem ekologicznym.

Wnioski: Prezentowana praca daje wgląd w zależności pomiędzy operacjami zielonej logistyki a ekonomicznym i ekologicznym rozwojem zrównoważonym. Dodatkowo, praca ta ma znacznie szerszy zakres niż wcześniejsze prace dotyczące tej tematyki, w których to zostały przedstawione zależności pomiędzy zieloną logistyką a działalnością firmy. Prezentowana praca skupia się ma poziomie makro w celu uchwycenia zależności pomiędzy zieloną logistyką a wskaźnikami na poziomie krajowym.

Słowa kluczowe: zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw, rozwój zrównoważony, emisja CO2, operacje zielonej logistyki, źródła energii odnawialnej
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 11 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Khan, Syed Abdul Rehman, et al. "Green supply chain performance and environmental sustainability: A panel study." Logforum 16.1 (2020): 11. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.394
APA Syed Abdul Rehman Khan, Yu Zhang, Solomon Nathaniel (2020). Green supply chain performance and environmental sustainability: A panel study. Logforum 16 (1), 11. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.394
ISO 690 KHAN, Syed Abdul Rehman, ZHANG, Yu, NATHANIEL, Solomon. Green supply chain performance and environmental sustainability: A panel study. Logforum, 2020, 16.1: 11. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.394