LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(1), artykuł 10, 129-140; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.380

ZASTOSOWANIE AUTOMATYZACJI PROCESÓW (RPA) W UDO-SKONALANIU PROCESÓW UTRZYMANIA DANYCH PODSTAWOWYCH

Andreas M. Radke1, Minh Trang Dang2, Albert Tan3

1mSE Solutions Pte. Ltd., Singapore
2
Vinsmart, Vietnam 3Malaysia Institute for Supply Chain Innovation, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Firmy produkcyjne działają obecnie w warunkach coraz większej kompleksowości zarządzania swoim łańcuchem dostaw. Przepływ informacji wspomagający zarządzanie łańcuchem dostaw musi być coraz precyzyjniejszy oraz odbywać się w czasie rzeczywistym. Zarządzanie danymi podstawowymi nie jest tu żadnym wyjątkiem. Praca przedstawia potencjalne zalety zastosowania technologii automatyzacji procesów RPA w zarządzaniu danymi podstawowymi na podstawie dwóch firm produkcyjnych.

Metody: W pracy została zastosowana metoda jakościowa polegająca na interpretacji danych pochodzących z literatury fachowej oraz przeprowadzonych wywiadów.

Wyniki: Wysunięto propozycję zastosowania zasad RPA w procesie zarządzania danymi podstawowymi. Automatyzacja w połączeniu z oprogramowaniem robotów wpływa pozytywnie na pracę przedsiębiorstwa poprzez skrócenia czasu obróbki, redukcję błędów ludzkich, obniżenie kosztów operacyjnych, podniesienie wzajemnej zgodności danych oraz większej ich dokładności.

Wnioski: W celu określenia zalet zastosowania metody RPA w zarządzaniu danymi podstawowymi, zostały poddane analizie dwie firmy produkcyjne, które wdrożyły RPA w procesach zarządzania danymi podstawowymi. Otrzymane wyniki potwierdziły pozytywny wpływ wdrożenia automatyzacji. Zaproponowano model wdrożenia RPA oparty na modelu zarządzania zmianą i podzielony na trzy oddzielne etapy, z wyszczególnieniem zadań specyficznych dla każdego z tych etapów. Uzyskane wyniki mogą być zastosowane w dalszych pracach nad RPA.

Słowa kluczowe: automatyzacja procesów (RPA), zarządzanie danymi podstawowymi, produkcja, udoskonalanie procesów biznesowych, wzrost produktywności
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Radke, Andreas M., et al. "Using robotic process automation (RPA) to enhance item master data maintenance process." Logforum 16.1 (2020): 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.380
APA Andreas M. Radke, Minh Trang Dang, Albert Tan (2020). Using robotic process automation (RPA) to enhance item master data maintenance process. Logforum 16 (1), 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.380
ISO 690 RADKE, Andreas M., DANG, Minh Trang, TAN, Albert. Using robotic process automation (RPA) to enhance item master data maintenance process. Logforum, 2020, 16.1: 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.380