LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 16 (1) 2020

B.Artykuły oryginalne

Marek Fertsch
SZTUCZNA PSEUDOSIEĆ NEURONOWA W STEROWANIU PRODUKCJĄ
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.382
Marriam Rao, Ambreen Khursheed, Faisal Mustafa
WPŁYW STRUKTURY WŁASNOŚCI NA EFEKTYWNOŚĆ FIRM NA PRZYKŁADZIE PAKISTANU
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.375
Adam Redmer
ANALIZA DŁUGOŚCI ŚCIEŻEK KOMPLETACJI WYZNACZANYCH METODĄ S–SHAPE
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.379
Artur Świerczek
ROLA KLANU W HYBRYDOWYCH ORAZ ALTERNATYWNYCH MECHANIZMACH KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.384
Aiman Ajaz, Zhou Shenbei, Muddassar Sarfraz
WPŁYW ZRÓŻNICOWANIA PŁCI CZŁONKÓW ZARZĄDU NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, WYNIKI FINANSOWE I REPUTACJĘ FIRMY
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.376
Jan Vlachý
PODEJMOWANIE DECYZJI BUDŻETOWYCH W LOGISTYCE
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.378
Lokhman Hakim Osman, Abdullah Sanusi Othman, Mohd Rizal Palil
CZY ZAJMOWANIE CENTRALNEJ POZYCJI W FORMALNEJ SIECI POPRAWIA ZDOBYCIE ZAUFANIA? ANALIZA SIECI SOCJALNYCH ISTNIEJĄCYCH W STRUKTURACH ŁAŃCUCHA DOSTAW
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.364
Mohsen Cheshmberah, Safoura Beheshtikia
DOJRZAŁOŚĆ ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW: PRZEGLĄD LITERATURY W KONTEKŚCIE MODELI, WYMIARÓW ORAZ UJĘCIA TEMATYKI
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.377
Łukasz Brzeziński, Piotr Cyplik
EFEKTYWNOŚĆ LOGISTYKI SPRZEDAŻY WŁASNYCH I PARTNER-SKICH SIECI SPRZEDAŻY
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.343
Andreas M. Radke, Minh Trang Dang, Albert Tan
ZASTOSOWANIE AUTOMATYZACJI PROCESÓW (RPA) W UDO-SKONALANIU PROCESÓW UTRZYMANIA DANYCH PODSTAWOWYCH
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 10   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.380
Syed Abdul Rehman Khan, Yu Zhang, Solomon Nathaniel
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY W ZIELONYM ŁAŃCUCHU DOSTAW: STUDIUM PANELOWE
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 11   |  Streszczenie streszczenie nr 11  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 11 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.394
Khairul Anuar Mohd. Ali
ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY ZARZĄDZANIEM JAKOŚCIĄ DOSTAWCY A PRZEWAGA KONKURENCYJNĄ ORGANIZACJI: PRZYKŁAD EMPIRYCZNY
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 12   |  Streszczenie streszczenie nr 12  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 12 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.389
Emre Bilgin Sari
PODEJMOWANIE DECYZJI RECYCKLINGOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU METODY WSKAŹNIKOWEJ WYBORU PREFERENCJI
Zeszyt 1/ 2020, artykuł 13   |  Streszczenie streszczenie nr 13  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 13 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.386

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml