LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 16 (1) 2020

January - March 2020

Spis treści:

SZTUCZNA PSEUDOSIEĆ NEURONOWA W STEROWANIU PRODUKCJĄ
Marek Fertsch
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 1, 7-13; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.382
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW STRUKTURY WŁASNOŚCI NA EFEKTYWNOŚĆ FIRM NA PRZYKŁADZIE PAKISTANU
Marriam Rao, Ambreen Khursheed, Faisal Mustafa
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 2, 15-31; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.375
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA DŁUGOŚCI ŚCIEŻEK KOMPLETACJI WYZNACZANYCH METODĄ S–SHAPE
Adam Redmer
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 3, 33-46; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.379
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROLA KLANU W HYBRYDOWYCH ORAZ ALTERNATYWNYCH MECHANIZMACH KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Artur Świerczek
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 4, 47-60; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.384
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW ZRÓŻNICOWANIA PŁCI CZŁONKÓW ZARZĄDU NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, WYNIKI FINANSOWE I REPUTACJĘ FIRMY
Aiman Ajaz, Zhou Shenbei, Muddassar Sarfraz
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 5, 61-74; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.376
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PODEJMOWANIE DECYZJI BUDŻETOWYCH W LOGISTYCE
Jan Vlachý
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 6, 75-83; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.378
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CZY ZAJMOWANIE CENTRALNEJ POZYCJI W FORMALNEJ SIECI POPRAWIA ZDOBYCIE ZAUFANIA? ANALIZA SIECI SOCJALNYCH ISTNIEJĄCYCH W STRUKTURACH ŁAŃCUCHA DOSTAW
Lokhman Hakim Osman, Abdullah Sanusi Othman, Mohd Rizal Palil
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 7, 85-102; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.364
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DOJRZAŁOŚĆ ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW: PRZEGLĄD LITERATURY W KONTEKŚCIE MODELI, WYMIARÓW ORAZ UJĘCIA TEMATYKI
Mohsen Cheshmberah, Safoura Beheshtikia
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 8, 103-116; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.377
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
EFEKTYWNOŚĆ LOGISTYKI SPRZEDAŻY WŁASNYCH I PARTNER-SKICH SIECI SPRZEDAŻY
Łukasz Brzeziński, Piotr Cyplik
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 9, 117-127; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.343
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZASTOSOWANIE AUTOMATYZACJI PROCESÓW (RPA) W UDO-SKONALANIU PROCESÓW UTRZYMANIA DANYCH PODSTAWOWYCH
Andreas M. Radke, Minh Trang Dang, Albert Tan
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 10, 129-140; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.380
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY W ZIELONYM ŁAŃCUCHU DOSTAW: STUDIUM PANELOWE
Syed Abdul Rehman Khan, Yu Zhang, Solomon Nathaniel
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 11, 141-159; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.394
streszczenie nr 11 streszczenie artykuł nr 11 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY ZARZĄDZANIEM JAKOŚCIĄ DOSTAWCY A PRZEWAGA KONKURENCYJNĄ ORGANIZACJI: PRZYKŁAD EMPIRYCZNY
Khairul Anuar Mohd. Ali
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 12, 171-181; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.389
streszczenie nr 12 streszczenie artykuł nr 12 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PODEJMOWANIE DECYZJI RECYCKLINGOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU METODY WSKAŹNIKOWEJ WYBORU PREFERENCJI
Emre Bilgin Sari
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 13, 171-181; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.386
streszczenie nr 13 streszczenie artykuł nr 13 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml