LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 16 2020

Zeszyt 16 (1) 2020

January - March 2020

Spis treści:

SZTUCZNA PSEUDOSIEĆ NEURONOWA W STEROWANIU PRODUKCJĄ
Marek Fertsch
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 1, 7-13; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.382
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW STRUKTURY WŁASNOŚCI NA EFEKTYWNOŚĆ FIRM NA PRZYKŁADZIE PAKISTANU
Marriam Rao, Ambreen Khursheed, Faisal Mustafa
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 2, 15-31; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.375
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA DŁUGOŚCI ŚCIEŻEK KOMPLETACJI WYZNACZANYCH METODĄ S–SHAPE
Adam Redmer
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 3, 33-46; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.379
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROLA KLANU W HYBRYDOWYCH ORAZ ALTERNATYWNYCH MECHANIZMACH KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Artur Świerczek
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 4, 47-60; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.384
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW ZRÓŻNICOWANIA PŁCI CZŁONKÓW ZARZĄDU NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, WYNIKI FINANSOWE I REPUTACJĘ FIRMY
Aiman Ajaz, Zhou Shenbei, Muddassar Sarfraz
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 5, 61-74; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.376
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PODEJMOWANIE DECYZJI BUDŻETOWYCH W LOGISTYCE
Jan Vlachý
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 6, 75-83; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.378
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CZY ZAJMOWANIE CENTRALNEJ POZYCJI W FORMALNEJ SIECI POPRAWIA ZDOBYCIE ZAUFANIA? ANALIZA SIECI SOCJALNYCH ISTNIEJĄCYCH W STRUKTURACH ŁAŃCUCHA DOSTAW
Lokhman Hakim Osman, Abdullah Sanusi Othman, Mohd Rizal Palil
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 7, 85-102; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.364
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DOJRZAŁOŚĆ ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW: PRZEGLĄD LITERATURY W KONTEKŚCIE MODELI, WYMIARÓW ORAZ UJĘCIA TEMATYKI
Mohsen Cheshmberah, Safoura Beheshtikia
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 8, 103-116; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.377
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
EFEKTYWNOŚĆ LOGISTYKI SPRZEDAŻY WŁASNYCH I PARTNER-SKICH SIECI SPRZEDAŻY
Łukasz Brzeziński, Piotr Cyplik
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 9, 117-127; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.343
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZASTOSOWANIE AUTOMATYZACJI PROCESÓW (RPA) W UDO-SKONALANIU PROCESÓW UTRZYMANIA DANYCH PODSTAWOWYCH
Andreas M. Radke, Minh Trang Dang, Albert Tan
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 10, 129-140; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.380
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY W ZIELONYM ŁAŃCUCHU DOSTAW: STUDIUM PANELOWE
Syed Abdul Rehman Khan, Yu Zhang, Solomon Nathaniel
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 11, 141-159; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.394
streszczenie nr 11 streszczenie artykuł nr 11 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY ZARZĄDZANIEM JAKOŚCIĄ DOSTAWCY A PRZEWAGA KONKURENCYJNĄ ORGANIZACJI: PRZYKŁAD EMPIRYCZNY
Khairul Anuar Mohd. Ali
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 12, 171-181; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.389
streszczenie nr 12 streszczenie artykuł nr 12 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PODEJMOWANIE DECYZJI RECYCKLINGOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU METODY WSKAŹNIKOWEJ WYBORU PREFERENCJI
Emre Bilgin Sari
Logforum. 2020. 16(1), artykuł 13, 171-181; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.386
streszczenie nr 13 streszczenie artykuł nr 13 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 16 (2) 2020

April - June 2020

Spis treści:

NOWY JEDWABNY SZLAK: MOŻLIWOŚCI GLOBALNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW I WYZWANIA DLA DALSZEGO ROZWOJU
Norbert Wagener, Bernard Aritua, Tong Zhu
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 1, 193-207; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.403
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
NARODOWY SYSTEM LOGISTYCZNY ROSJI – GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU
Ruslan Beysenbaev, Yuri Dus
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 2, 209-218; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.395
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZWÓJ KOSZTÓW W LOGISTYCE JAKO POCHODNA INDUSTRY 4.0
Dagmar Čámská, Jiří Klečka
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 3, 219-227; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.415
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
RANGOWANIE SZANS WE WDRAŻANIU KONCEPCJI OMNICHANNEL
Hubert Wojciechowski, Łukasz Hadaś
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 4, 229-237; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.381
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
METODA OKRESOWA COPRAS-G: ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKA SPRAWNOŚCI LOGISTYCZNEJ (LPI)
Burcu Adiguzel Mercangoz, Bahadir Yildirim, Sultan Kuzu Yildirim
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 5, 239-250; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.432
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SYSTEM WSPARCIA DECYZJI W WSPÓŁPRACY LOGISTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ZMODYFIKOWANEJ METODY VIKOR W ROZMYTYM ŚRODOWISKU
Anna Tatarczak
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 6, 251-260; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.436
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL DOJRZAŁOŚCI LOGISTYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH: STAN OBECNY I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ
Monika Kosacka-Olejnik
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 7, 261-269; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.401
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
NANOCZĄSTKI METALI W NANOSENSORACH ZAPEWNIAJĄCYCH JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
Renata Dobrucka
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 8, 271-278; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.390
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BIODEGRADOWALNE OPAKOWANIA NA BAZIE PLA O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH
Natalia Czaja-Jagielska, Anna Praiss, Michał Walenciak, Dajana Zmyślona, Natalia Sankowska
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 9, 279-286; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.391
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY MARKETINGIEM, REPUTACJĄ FIRMY I POLITYKĄ MARKI: ROLA MEDIACYJNA LOJALNOŚCI MARKI
Asif Mahmood, Syed Zeeshan Haider
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 10, 287-298; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.383
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SHOPFLOOR MANAGEMENT (SFM) JAKO NARZĘDZIE USPRAWNIAJĄCE STEROWANIE PRODUKCJĄ I WIZUALIZACJĘ WYNIKÓW
Maciej Ciszewski, Magdalena K. Wyrwicka
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 11, 299-310; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.385
streszczenie nr 11 streszczenie artykuł nr 11 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PLATOONING POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH W KONTEKŚCIE CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZDEFINIOWANYCH W STRATEGIACH UNII EUROPEJSKIEJ
Mateusz Pająk, Piotr Cyplik
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 12, 311-321; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.411
streszczenie nr 12 streszczenie artykuł nr 12 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 16 (3) 2020

July - September 2020

Spis treści:

ALGORYTM KSZTAŁTOWANIA PRIORYTETÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Bożena Zwolińska, Agnieszka A. Tubis
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 1, 333-345; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.409
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
HYBRYDOWE I ALTERNATYWNE MECHANIZMY KOORDYNACJI DZIAŁAŃ WIELOPODMIOTOWYCH: IMPLIKACJE DLA ZAKORZENIENIA RELACYJNEGO W TRIADYCZNYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Artur Świerczek
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 2, 347-361; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.479
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BLOCKCHAIN I ZRÓWNOWAŻONOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
Abderahman Rejeb, Karim Rejeb
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 3, 363-372; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.467
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SZANSA WYKORZYSTANIA TRUCK PLATOONING DLA TRANSPORT PUSTYCH SAMOCHODÓW W OBLICZU BRAKU RÓWNOWAGI ILOŚCI PRZEWOZÓW
Terumitsu Hirata, Taiki Fukaya
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 4, 373-383; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.450
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYZNACZNIKI WIELKOŚCI PRZEWOZÓW I SPRAWNOŚCI W TRANSPORCIE I MAGAZYNOWANIU
Büşra Gezikol , Hakan Tunahan , Seren Özsoy
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 5, 385-396; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.453
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZWIĄZANIA CZTEROCZYNNIKOWEGO PROBLEM TRANSPOR-TOWEGO PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO
Volodymyr Skitsko, Mykola Voinikov
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 6, 397-408; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.493
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PRZEGLĄD ESTOŃSKIEGO RYNKU LOGISTYCZNEGO 2018: ANALIZA I WNIOSKI
Ain Kiisler, Tomi Solakivi, Olli-Pekka Hilmola
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 7, 409-420; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.468
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL WIELOKRYTERIALNEGO GRUPOWANEGO PODEJMO-WANIA DECYZJI PRZY ZASTOSOWANIU JEDNOWARTOŚCIOWYM UKŁADZIE NEUTROSOFICZNYM
Suman Das, Rakhal Das, Binod Chandra Tripathy
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 8, 421-429; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.446
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY WSPOMAGANIEM ZARZĄDZANIA W PROGRAMCH SZKOLENIOWYCH I MOTYWACJĄ REALIZACJI ZADAŃ Z MOTYWACJĄ DO NAUKI JAKO MEDIATOREM
Nur Izzaty Mohamad, Azman Ismail, Azmawaty Mohamad Nor
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 9, 431-446; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.458
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPRACOWYWANIE I PRIORYTETYZACJA STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA ALPHA MINING COMPANY PRZY ZASTOSOWANIU METODY WASPAS
Seyed Moslem Seyed Mirzaee, Seyed Heydar Mirfakhredini, Alireza Nasser Sadrabadi, Ali Morovati Sharifabadi
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 10, 447-463; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.473
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 16 (4) 2020

October - December 2020

Spis treści:

COVID-19 A ŁAŃCUCH DOSTAW ŻYWNOŚCI? ZALEŻNOŚCI I PRZYSZŁE TRENDY BADAŃ
Abderahman Rejeb, Karim Rejeb, John G. Keogh
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 1, 475-485; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.502
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
INTELIGENTNY „PLAN B” - W OBLICZU ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCU-CHACH DOSTAW W 2020
Łukasz Marzantowicz, Katarzyna Nowicka, Mariusz Jedliński
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 2, 487-502; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.486
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DEZYDERATY DOJRZAŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU PANDEMII COVID-19 - CYFROWA PŁASZCZYZNA MIKROFUNDAMENTÓW LOGISTYCZNYCH
Przemysław Niewiadomski
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 3, 503-519; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.495
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW WE FRANCZYZIE – PRZEGLĄD LITERATURY
Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam Hanafiah, Mohd Nasrulddin Abd Latif
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 4, 521-534; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.513
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZARZĄDZANIE ZAPASEM ORAZ OPTYMALIZACJA LOGISTYKI - PODEJŚCIE OPARTE NA EKSPLORACJI DANYCH
Rafael Granillo-Macías
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 5, 535-547; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.512
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OSZACOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZENJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ ZA POMOCĄ NOWEJ KOMBINACJI METOD SV ORAZ MABAC
Özcan Işik, Yüksel Aydin, Şerife Koşarolu
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 6, 549-559; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.504
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DOJRZAŁOŚĆ LOGISTYCZNA POLSKIEGO SEKTORA USŁUG - WYNIKI BADAŃ
Karolina Werner-Lewandowska
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 7, 561-571; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.507
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OGRANICZENIA WYKLUCZAJĄCE W TRANSPORCIE - WYNIKI BADAŃ METODĄ ILOŚCIOWĄ
Marcin Anholcer, Arkadiusz Kawa
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 8, 573-592; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.518
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KONCEPCJA BUDOWY TRANSFORMACJI CYFROWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP
Łukasz Szopa, Piotr Cyplik
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 9, 593-601; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.497
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2020 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml