LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(4), artykuł 8, 531-5444; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.371

ZARZąDZANIE łAńCUCHEM DOSTAW W SłUŬBIE ZDROWIA: PERSPEKTYWA MICRO I MAKRO

Duangpun Kritchanchai1, Sineenart Krichanchai2, Soriya Hoeur1, Albert Tan3

1Mahidol University, Nakhonpathom, Thailand
2
Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand 3Malaysia Institute for Supply Chain Innovation, Selangor, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Zarządzanie łańcuchem dostaw to koordynacja i kooperacja pomiędzy różnymi podmiotami, będącymi członkami tego łańcucha w celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności działania. Koordynacja i kooperacja łączy się nieodzownie z tworzeniem połączeń pomiędzy operacjami w obrębie łańcucha dostaw, przepływów materiałowych i informacyjnych. Łańcuch dostaw służby zdrowia jest skomplikowanym systemem włączających wielu udziałowych do łańcucha dostaw. Koordynacja pojedynczej platformy dla tych współudziałowców w celu osiągnięcia płynnego przepływu operacji jest dużym wyzwaniem. Celem tej pracy jest rozpracowanie operacji w obrębie łańcucha dostaw służby zdrowia, obejmującego przepływu materiałowe jak i informacyjne na dwóch poziomach: makro oraz mikro.

Metody: Analizie została poddana infrastruktura łańcucha dostaw szpitali umożliwiająca osiągnięcie efektywności operacji.  Badania te zostały wykonane w 13 szpitalach dwóch szczebli organizacyjnych. Techniki trójkątne, obejmujące wywiady, wizyty w poszczególnych obiektach oraz analizę dokumentacji zostały użyte w celu zebrania danych o wymaganym stopniu rzetelności.

Wyniki i wnioski: Efektywność łańcucha dostaw służby zdrowia można uzyskać na dwóch poziomach, a mianowicie na poziomie całego łańcucha dostaw jak i na poziomie poszczególnej firmy. Najistotniejszym czynnikiem determinujących sposób organizacji na obu poziomach jest efektywność oraz bezpieczeństwo pacjentów.

Słowa kluczowe: służba zdrowia, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie informacją, zarządzanie operacjami, Tajlandia
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Kritchanchai, Duangpun, et al. "Healthcare supply chain management: macro and micro perspectives." Logforum 15.4 (2019): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.371
APA Duangpun Kritchanchai, Sineenart Krichanchai, Soriya Hoeur, Albert Tan (2019). Healthcare supply chain management: macro and micro perspectives. Logforum 15 (4), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.371
ISO 690 KRITCHANCHAI, Duangpun, et al. Healthcare supply chain management: macro and micro perspectives. Logforum, 2019, 15.4: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.371