LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(4), artykuł 7, 521-529; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.351

MARKETPACE JAKO KLUCZOWY UCZESTNIK SIECI WARTOśCI W HANDLU ELEKTRONICZNYM

Arkadiusz Kawa1, Magdalena Wałęsiak2

1Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland
2
GS1 Polska, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Handel elektroniczny w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznych i ważnych sektorów gospodarki. Jego rozwój pobudzany jest przez szybko rozwijający się dostęp do Internetu. W światowym e-commerce dominują marketplace’y o dużym udziale w rynku. Korzystanie z nich wiążą się jednak zarówno z licznymi zaletami i wadami zarówno dla sprzedających, jak i kupujących.

Celem artykułu jest charakterystyka marketplace’ów oraz opracowanie ich oryginalnej klasyfikacji, wskazanie nowych wyzwań i kierunków rozwoju w Polsce.

Metody: Na potrzeby artykułu przeprowadzono badania z wykorzystaniem metod bezpośredniej obserwacji i analizy źródeł pierwotnych i wtórnych. Materiałami podstawowymi były dane uzyskane od firm prowadzących marketplace’y w Polsce i za granicą, a materiałami wtórnymi - raporty, badania i źródła internetowe. Ponadto przeprowadzono wywiady pogłębione z ekspertami ds. marketplace’ów.

Wyniki: W artykule scharakteryzowano szczegóły dotyczące marketplace’ów. Autorzy opisali ich podział i charakterystykę oraz omówili potencjalne trendy na rynku marketplace’ów. Przedstawiono korzyści i straty z nimi związane oraz sposób ich klasyfikacji.

Wnioski: Marketplace’y stwarzają nowe możliwości ekspansji na większą skalę dla sprzedawców internetowych. Firmy nie muszą inwestować w platformę sprzedaży ani znać aspektów prawnych. Ponadto mają dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Oczywiście, istnieje wiele wad, takich jak bardzo silna konkurencja ze strony wielu sprzedawców w jednym miejscu, uzależnienie od tego kanału sprzedaży i zaniedbanie rozwoju własnego sklepu internetowego sprzedawcy.

Słowa kluczowe: e-handel, marketplace, wartość dla klienta
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Kawa, Arkadiusz, and Magdalena Wałęsiak. "Marketplace as a key actor in e-commerce value networks ." Logforum 15.4 (2019): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.351
APA Arkadiusz Kawa, Magdalena Wałęsiak (2019). Marketplace as a key actor in e-commerce value networks . Logforum 15 (4), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.351
ISO 690 KAWA, Arkadiusz, WAłęSIAK, Magdalena. Marketplace as a key actor in e-commerce value networks . Logforum, 2019, 15.4: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.351