LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(4), artykuł 6, 50-520; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.366

ANALIZA PRAWA LOTKI ORAZ PRODUKTYWNOśCI AUTORãW W OBSZARZE ZARZąDZANIA łAńCUCHEM DOSTAW

Anil Kumar

Group of Institutions Bhopal, MP, India

Streszczenie:

Wstęp: Rozwój łańcuchów dostaw w formie ustrukturyzowanej pojawił się w latach 90-tych. Wcześniejsze badania nie analizowały szczegółowo wzorów produktywności dystrybucji poszczególnych autorów tematyki zarządzania łańcuchem dostaw w dłuższym okresie czasu. Nie określały również standardów badania produktywności, zarówno pod względem jakościowych jaki i ilościowych, co jest niezbędne w procesie wyłowienia liderów w tym obszarze.

Metody: W celu realizacji proponowanej tematyki, analizie poddano 458 prac napisanych prze 980 autorów w okresie 2005 do 2014. W pracy użyto sześciu miar określających produktywność zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, identyfikujących standardy zagregowanej produktywności dla poszczególnych autorów, umiejscowionych w różnych obszarach tematycznych odnośnie zarządzania łańcuchem dostaw.  Następnie poddano analizie wiarygodność prawa Lotki odnośnie wzorów autorstwa w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Prawo to było testowane przy pomocy standardowej formy jak i testów K-S.

Wyniki: Wyniki pracy umożliwiają stworzenie użytecznych i kompleksowych standardów dla produktywności poszczególnych publikacji w obszarze tematyki zarządzania łańcuchem dostaw dla wybranych czasopism. Zgodnie z wynikami, aby autor był umieszczony odpowiednio na pozycjach: pierwszych 10-ciu, 20-stu i 50-ciu musimy uzyskać h-index odpowiednio 4, 3 oraz 2. Zidentyfikowano standardy analizy przy użyciu sześciu różnych miar zarówno ilościowych jak i jakościowych. Wyniki badań mogą być wsparciem w pracy naukowców oraz administratorów w zakresie standardów produktywności w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw.

Wnioski: Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że rozkład produktywności autorów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw podlega prawu Lotki. Otrzymane wyniki umożliwiają nowe spojrzenie na badania w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Dostarczają również informacji o potencjalnych kierunkach badań w przyszłości.

Słowa kluczowe: zarządzanie łancuchem dostaw, benchmarking, patent autorski, produktywność autora, test K-S, prawo Lotki
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Kumar, Anil. "An examination of Lotka’s law & author’s productivity in the field of supply chain management ." Logforum 15.4 (2019): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.366
APA Anil Kumar (2019). An examination of Lotka’s law & author’s productivity in the field of supply chain management . Logforum 15 (4), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.366
ISO 690 KUMAR, Anil. An examination of Lotka’s law & author’s productivity in the field of supply chain management . Logforum, 2019, 15.4: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.366