LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(4), artykuł 4, 487-499; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.344

DWUMAGAZYNOWY ROZMYTY MODEL ZAPASãW PSUJąCYCH SIę O ZAPOTRZEBOWANIU ZALEŬNYM OD CENY ORAZ UWZGLęDNIAJąCY BRAKI

Susanta Kumar Indrajitsingha1, Padmanava Samanta2, Lakshmi Kanta Raju3, Umakanta Misra3

1Saraswati Degree Vidya Mandir, Odisha, India
2
Berhampur University, Odisha, India 3NIST, Odisha, India

Streszczenie:

Wstęp: W pracy zaprezentowano rozmyty model układu dwumagazynowego, składającego się z własnego magazynu (OW) oraz magazyny wynajmowanego (RW) dla asortymentów podlegających psuciu oraz o popycie zależnym od ceny przy dopuszczenia częściowych braków. Ze względu na ograniczoną powierzchnię własną magazynu, dostawca był zmuszony wynająć drugi magazyn w celu magazynowania nadwyżki. Koszt magazynu wynajmowanego jest wyższy niż koszt magazynu własnego. W pracy uwzględniono koszt utrzymywania obiektu, współczynnik psucia, koszt ubytków oraz koszt utraty sprzedaży jak liczby rozmyte.

Metody: W celu odwrócenia rozmycia funkcji całkowitego kosztu użyto metody Graded Mean Integration Representation. Otrzymane wyniki porównano z modelem Crisp przy pomocy przykładu liczbowego. Następnie wykonano analizę wrażliwości zmieniają jeden z parametrów przy utrzymaniu niezmienionych pozostałych.

Wyniki i wnioski: Wykazano, że wyniki uzyskane przy zastosowaniu metody Graded Mean Integration Representation są dokładniejsze aniżeli przy zastosowaniu modelu Crisp.

Słowa kluczowe: zapas, system dwwumagazynowy, zepsucie, braki, trójkątna liczba rozmyta, metoda Graded Mean Integration Representation
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Indrajitsingha, Susanta Kumar, et al. "Two-storage inventory model for deteriorating items with price dependent demand and shortages under partial backlogged in fuzzy approach." Logforum 15.4 (2019): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.344
APA Susanta Kumar Indrajitsingha, Padmanava Samanta, Lakshmi Kanta Raju, Umakanta Misra (2019). Two-storage inventory model for deteriorating items with price dependent demand and shortages under partial backlogged in fuzzy approach. Logforum 15 (4), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.344
ISO 690 INDRAJITSINGHA, Susanta Kumar, et al. Two-storage inventory model for deteriorating items with price dependent demand and shortages under partial backlogged in fuzzy approach. Logforum, 2019, 15.4: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.344