LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(4), artykuł 3, 478-485; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.363

PRZEMYSł 4.0: STAN OBECNY I WYTYCZNE W ZAKRESIE POTENCJALNYCH BADAń

Monika Kosacka-Olejnik1, Rapeepan Pitakaso2

1Poznan University of Technology, Poznan, Poland
2
Faculty of Engineering Ubonratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand

Streszczenie:

Wstęp: W ciągu ostatnich lat, koncepcja Przemysłu 4.0 przyciąga uwagę zarówno przedstawicieli nauki jak i przemysłu. Przemysł 4.0 dotyczy procesów produkcji, wydajności, zarządzania danymi czy relacjami z klientami, kwestiami związanymi z konkurencyjnością oraz wiele innych zagadnień.

Metody: W pracy wykorzystano metodę analizy literatury celem weryfikacji aktualnego stanu wiedzy w zakresie koncepcji Przemysłu 4.0. W tym celu wykorzystano dedykowaną procedurę przeprowadzania badań literatury.

Wyniki: Na podstawie opracowanej procedury przeprowadzania studiów literatury, uzyskano odpowiedzi na wskazane pytania badawcze tj.: PB1:Czy pojęcie Przemysł 4.0 jest wciąż istotne dla badaczy? PB2: Czy programy prowadzone na szczeblu krajowym wpływają na zainteresowanie badaczy w zakresie Przemysłu 4.0? PB3: Jakie są kluczowe komponenty Przemysłu 4.0? PB4: Jakie Przemysł 4.0 wywołuje implikacje na inne tematy badawcze?

Wnioski: Zaprezentowany artykuł wnosi wkład w rozwój literatury nad koncepcją Przemysłu 4.0. Wyniki uzyskane z przeprowadzonej analizy literatury nie tylko stanowią podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat koncepcji Przemysłu 4.0, lecz również wskazują kierunki potencjalnych badań. Rezultaty z przeprowadzonych studiów literatury mogą zostać wykorzystane jako wskazówki do przeprowadzenia dalszych badań nad koncepcją Przemysłu 4.0 oraz tematów z nią związanych, jak również służyć mogą jako wytyczne do przeprowadzenia badań literatury w wskazanym obszarze.

Słowa kluczowe: Przemysł 4.0, przegląd literatury
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Kosacka-Olejnik, Monika, and Rapeepan Pitakaso. "Industry 4.0: state of the art and research implications." Logforum 15.4 (2019): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.363
APA Monika Kosacka-Olejnik, Rapeepan Pitakaso (2019). Industry 4.0: state of the art and research implications. Logforum 15 (4), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.363
ISO 690 KOSACKA-OLEJNIK, Monika, PITAKASO, Rapeepan. Industry 4.0: state of the art and research implications. Logforum, 2019, 15.4: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.363