LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(4), artykuł 10, 557-569; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.369

WYKORZYSTANIE ALGORYTMU HEURYSTYCZNEGO DO ROZWIąZANIA PROBLEMU SYNCHRONIZACJI DOSTAW CYKLICZNYCH DO CENTRãW PRZEłADUNKOWYCH

Davor Dujak1, Dario Šebalj1, Adam Koliński2

1Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek, Croatia
2
Poznań School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W pracy przedstawiono problem synchronizowania dostaw cyklicznych do centrów przeładunkowych. Dostawy realizowane są na stałych trasach: pojazd, obsługujący daną trasę ma dostarczyć towar do centrum przeładunkowego, załadować tam inny towar i przewieźć go do kolejnego punktu trasy lub wykonać pusty przejazd do punktu załadunku. Punktami synchronizacji obsługi tras są centra logistyczne, w których niejednokrotnie towar przywieziony przez jeden pojazd, wyrusza w dalszą drogę innym. Dostawy na każdej trasie realizowane są ze stałą częstotliwością. Trasy dostaw oraz ilości przewożonego towaru są znane. Celem w problemie synchronizacji dostaw cyklicznych jest maksymalizacja liczby synchronizacji przyjazdów i pobytu pojazdów w centrach logistycznych tak, aby możliwe było grupowanie ich obsługi w bloki rozładunkowo-załadunkowe.

Metody: Na podstawie opracowanego wcześniej modelu matematycznego dla problemu synchronizowania dostaw cyklicznych do centrów przeładunkowych został zbudowano algorytm heurystyczny poszukujący rozwiązań poprzez ukierunkowane losowanie. W artykule przedstawiono opracowany algorytm losowego przeszukiwania.

Wyniki: Eksperyment obliczeniowy polegał na rozwiązaniu zestawu zadań synchronizowania dostaw cyklicznych przy pomocy opracowanego algorytmu i porównaniu uzyskanych wyników ze znanymi rozwiązaniami dokładnymi.

Wnioski: Przedstawiony algorytm heurystyczny dla zadania synchronizowania dostaw cyklicznych pozwala na uzyskanie rozwiązań zbliżonych do wyników otrzymanych przy zastosowaniu modelu programowania matematycznego. Zaletą zastosowanego algorytmu jest znaczne skrócenie czasu poszukiwania rozwiązania, co może mieć znaczenie dla praktycznego wykorzystania zaproponowanej metody.

Słowa kluczowe: harmonogramowanie dostaw cyklicznych, programowanie całkowitoliczbowe mieszane, optymalizacja, synchronizacja, algorytmy heurystyczne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Dujak, Davor, et al. "Towards exploring bullwhip effects in natural gas supply chain ." Logforum 15.4 (2019): 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.369
APA Davor Dujak, Dario Šebalj, Adam Koliński (2019). Towards exploring bullwhip effects in natural gas supply chain . Logforum 15 (4), 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.369
ISO 690 DUJAK, Davor, ŠEBALJ, Dario, KOLIńSKI, Adam. Towards exploring bullwhip effects in natural gas supply chain . Logforum, 2019, 15.4: 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.369