LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(4), artykuł 1, 449-457; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.359

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA NANOCZĄSTEK METALI W MEDYCYNIE I FARMACJI

Renata Dobrucka

Poznan University of Economics and Business, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Nanotechnologia jest dziedziną nauki i techniki, która rozwija się intensywnie od kilkudziesięciu lat. Zaliczana jest do jednego z głównych działów aktywności sektora nauki, technologii i innowacji.  Zastosowanie innowacyjnych technologii umożliwia modyfikowanie i otrzymywanie nanomateriałow charakteryzujących się zupełnie nowymi lub ulepszonymi właściwościami. Nanocząstki metali stały się przedmiotem uwagi ze względu na ich unikalne właściwości spowodowane różnym rozmiarem oraz potencjalnym zastosowaniem. W efekcie nanocząstki metali znalazły zastosowanie w wielu różnych dziedzinach nauki.

Metody: W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze przykłady zastosowań nanocząstek metali w farmakologii, terapii nowotworowej i stomatologii.

Wyniki i wnioski: Nanotechnologia stwarza możliwości szybkiego przekształcenia wyników badań podstawowych w zakończone sukcesem innowacje oraz opracowanie wiodących technologii, których wyniki można wdrażać w wielkich międzynarodowych koncernach, jak i małych przedsiębiorstwach we wszystkich sektorach gospodarki. W celu realizacji takich działań niezbędny jest prawidłowo funkcjonujący łańcuch dostaw. Zatem rozwój i wdrażanie produktów nanotechnologii bez odpowiedniej logistyki nie mógłoby osiągnąć odpowiednio wysokiego poziomu.

Słowa kluczowe: nanocząstki metali, medycyna, farmacja, terapia nowotworowa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Dobrucka, Renata. "Selected applications of metal nanoparticles in medicine and pharmacology ." Logforum 15.4 (2019): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.359
APA Renata Dobrucka (2019). Selected applications of metal nanoparticles in medicine and pharmacology . Logforum 15 (4), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.359
ISO 690 DOBRUCKA, Renata. Selected applications of metal nanoparticles in medicine and pharmacology . Logforum, 2019, 15.4: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.359