LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 15 (4) 2019

October - December 2019

Spis treści:

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA NANOCZĄSTEK METALI W MEDYCYNIE I FARMACJI
Renata Dobrucka
Logforum. 2019. 15(4), artykuł 1, 449-457; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.359
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Hybrydowy model eksperckiego systemu oceny stabilności systemu produkcyjnego
Anna Burduk, Katarzyna Grzybowska, Andrii Safonyk
Logforum. 2019. 15(4), artykuł 2, 459-473; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.360
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Przemysł 4.0: stan obecny i wytyczne w zakresie potencjalnych badań
Monika Kosacka-Olejnik, Rapeepan Pitakaso
Logforum. 2019. 15(4), artykuł 3, 478-485; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.363
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Dwumagazynowy rozmyty model zapasów psujących się o zapotrzebowaniu zależnym od ceny oraz uwzględniający braki
Susanta Kumar Indrajitsingha, Padmanava Samanta, Lakshmi Kanta Raju, Umakanta Misra
Logforum. 2019. 15(4), artykuł 4, 487-499; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.344
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza dekompozycyjna czynników wpływających na wybrane rodzaje przewozów ładunków transportem samochodowym w Polsce
Grzegorz Szyszka, Ryszard Cierpiszewski, Andrzej Korzeniowski
Logforum. 2019. 15(4), artykuł 5, 501-507; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.362
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza prawa Lotki oraz produktywności autorów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw
Anil Kumar
Logforum. 2019. 15(4), artykuł 6, 50-520; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.366
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Marketpace jako kluczowy uczestnik sieci wartości w handlu elektronicznym
Arkadiusz Kawa, Magdalena Wałęsiak
Logforum. 2019. 15(4), artykuł 7, 521-529; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.351
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zarządzanie łańcuchem dostaw w służbie zdrowia: perspektywa micro i makro
Duangpun Kritchanchai, Sineenart Krichanchai, Soriya Hoeur, Albert Tan
Logforum. 2019. 15(4), artykuł 8, 531-5444; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.371
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ważne kluczowe czynniki dla lokalnych i międzynarodowych pozarządowych organizacji w obrębie humanitarnych łańcuchów dostaw
Muhammad Azmat, Sebastian Kummer
Logforum. 2019. 15(4), artykuł 9, 545-555; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.372
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wykorzystanie algorytmu heurystycznego do rozwiązania problemu synchronizacji dostaw cyklicznych do centrów przeładunkowych
Davor Dujak, Dario Šebalj, Adam Koliński
Logforum. 2019. 15(4), artykuł 10, 557-569; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.369
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2019 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml