LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 15 (4) 2019

Spis treści:

Renata Dobrucka
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA NANOCZĄSTEK METALI W MEDYCYNIE I FARMACJI
Zeszyt 4/ 2019, artykuł 1  |  449-457   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.359
Anna Burduk, Katarzyna Grzybowska, Andrii Safonyk
Hybrydowy model eksperckiego systemu oceny stabilności systemu produkcyjnego
Zeszyt 4/ 2019, artykuł 2  |  459-473   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.360
Monika Kosacka-Olejnik, Rapeepan Pitakaso
Przemysł 4.0: stan obecny i wytyczne w zakresie potencjalnych badań
Zeszyt 4/ 2019, artykuł 3  |  478-485   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.363
Susanta Kumar Indrajitsingha, Padmanava Samanta, Lakshmi Kanta Raju, Umakanta Misra
Dwumagazynowy rozmyty model zapasów psujących się o zapotrzebowaniu zależnym od ceny oraz uwzględniający braki
Zeszyt 4/ 2019, artykuł 4  |  487-499   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.344
Grzegorz Szyszka, Ryszard Cierpiszewski, Andrzej Korzeniowski
Analiza dekompozycyjna czynników wpływających na wybrane rodzaje przewozów ładunków transportem samochodowym w Polsce
Zeszyt 4/ 2019, artykuł 5  |  501-507   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.362
Anil Kumar
Analiza prawa Lotki oraz produktywności autorów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw
Zeszyt 4/ 2019, artykuł 6  |  50-520   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.366
Arkadiusz Kawa, Magdalena Wałęsiak
Marketpace jako kluczowy uczestnik sieci wartości w handlu elektronicznym
Zeszyt 4/ 2019, artykuł 7  |  521-529   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.351
Duangpun Kritchanchai, Sineenart Krichanchai, Soriya Hoeur, Albert Tan
Zarządzanie łańcuchem dostaw w służbie zdrowia: perspektywa micro i makro
Zeszyt 4/ 2019, artykuł 8  |  531-5444   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.371
Muhammad Azmat, Sebastian Kummer
Ważne kluczowe czynniki dla lokalnych i międzynarodowych pozarządowych organizacji w obrębie humanitarnych łańcuchów dostaw
Zeszyt 4/ 2019, artykuł 9  |  545-555   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.372
Davor Dujak, Dario Šebalj, Adam Koliński
Wykorzystanie algorytmu heurystycznego do rozwiązania problemu synchronizacji dostaw cyklicznych do centrów przeładunkowych
Zeszyt 4/ 2019, artykuł 10  |  557-569   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.369
Zanleziono 10 rekordów

Lista recenzentów - 2019 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml