Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2019, Artykuł 8

Jagoda Ochocka

TECHNOLOGIE MOBILNE W OBSŁUDZE LOGISTYCZNEJ KLIENTA JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZAJĄCE SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW

Streszczenie:

Wstęp: Niezwykle wymagająca i dynamiczna sytuacja na rynku XXI w., podobnie jak pojawiające się trendy takie jak globalizacja, unifikacja produktów czy rozwój e-commerce i m-commerce sprawiają, że przedsiębiorstwom jest trudno konkurować i tym samym prowadzą do wyższego wykorzystania technologii. Podczas gdy oczekiwania konsumentów są znaczne, wszystkie firmy szukają nowych sposobów na odniesienie sukcesu. Dlatego też celem tego artykułu jest prezentacja istotności technologii mobilnych w logistycznej obsłudze klienta i zyskaniu satysfakcji konsumenta, dokonana z perspektywy zarówno dostawcy jak i finalnego klienta.

Metody: W celu uzyskaniu podwójnej perspektywy, badanie obejmowało dwa wywiady z różnymi ogniwami jednego łańcucha dostaw oraz badanie ankietowe. Co ważne, obydwa wywiady miały określoną strukturę, która umożliwiła porównanie sposobu pojmowania istotności technologii mobilnych w logistycznej obsłudze klienta przez każdą z firm. Ankieta została natomiast przeprowadzona pośród przypadkowo wybranych konsumentów w wieku 20-30 lat, których uznano za najczęstszych (ze względu na ich udział w grupie m-konsumentów) użytkowników technologii mobilnych podczas zakupów, co pozwoliło na urealnienie wyników badania.

Wyniki: Otrzymane rezultaty ukazują niezaprzeczalnie efekt synergii uzyskany dzięki świadomemu wykorzystywaniu technologii mobilnych przez każde z ogniw łańcucha dostaw. Co więcej, badanie potwierdziło rosnącą popularność takiego rozwiązania oraz jego wpływ na doskonalenie logistycznej obsługi klienta w obszarze czasu, niezawodności, komunikacji i wygody.

Wnioski: Na podstawie badania można stwierdzić, że wysoki poziom satysfakcji ogólnej konsumentów z technologii mobilnych jest niepodważalnym dowodem ogólnych korzyści z nich płynących. Dlatego też technologie mobilne mogą być kluczem do zyskania lub zatrzymania konsumentów rynku XXI w.

Słowa kluczowe: technologie mobilne, logistyczna obsługa klienta, satysfakcja, omnichanneling

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 8 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

DOI: 10.17270/J.LOG.2019.338
For citation:

MLA Ochocka, Jagoda. "Mobile technologies in logistic customer service as a tool for winning customers’ satisfaction." Logforum 15.3 (2019): 8. DOI: 10.17270/J.LOG.2019.338
APA Jagoda Ochocka (2019). Mobile technologies in logistic customer service as a tool for winning customers’ satisfaction. Logforum 15 (3), 8. DOI: 10.17270/J.LOG.2019.338
ISO 690 OCHOCKA, Jagoda. Mobile technologies in logistic customer service as a tool for winning customers’ satisfaction. Logforum, 2019, 15.3: 8. DOI: 10.17270/J.LOG.2019.338
EndNote BibTeX RefMan