LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 15 (3) 2019

July - September 2019

Spis treści:

WPŁYW PLANOWANIA POPYTU NA NEGATYWNE SKUTKI RYZYKA OPERACYJNEGO W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Artur Świerczek
Logforum. 2019. 15(3), artykuł 1, 315-329; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.340
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROLA WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA ŚRODOWISKOWEGO W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z DOSTAWCAMI
Piotr Cezary Sosnowski
Logforum. 2019. 15(3), artykuł 2, 331-339; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.345
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KONCEPCJA INDETYFIKOWANIA PROBLEMÓW W ŁANCUCHU DOSTAW W SYSTEMACH OMNI-CHANNEL
Sebastian Wieczerniak, Jarosław Milczarek
Logforum. 2019. 15(3), artykuł 3, 341-350; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.353
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY REFLEKSJI METODOLOGICZNEJ W BADANIACH NAD ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
Marek Ciesielski, Sylwia Konecka
Logforum. 2019. 15(3), artykuł 4, 351-361; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.341
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DĄŻENIE DO PERFEKCJI WE WDRAŻANIU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI: RAMY MODELU DOJRZAŁOŚCI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ORAZ WYNIKI BADAŃ WSTĘPNYCH
Anna Paula Tanajura Ellefsen, Joanna Oleśków-Szłapka, Grzegorz Pawłowski, Adrianna Toboła
Logforum. 2019. 15(3), artykuł 5, 363-376; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.354
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM SKIEROWANYCH LICZB ROZMYTYCH
Iwona Pisz, Anna Chwastyk, Iwona Łapuńka
Logforum. 2019. 15(3), artykuł 6, 377-389; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.342
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PORÓWNANIE KLASYCZNYCH ALGORYTMÓW HEURYSTY-CZNYCH STOSOWANYCH W PROCESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW TRANSPORTOWYCH
Krzysztof Szwarc, Urszula Boryczka, Sebastian Twaróg, Jacek Szołtysek
Logforum. 2019. 15(3), artykuł 7, 390-401; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.346
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
TECHNOLOGIE MOBILNE W OBSŁUDZE LOGISTYCZNEJ KLIENTA JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZAJĄCE SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW
Jagoda Ochocka
Logforum. 2019. 15(3), artykuł 8, 403-411; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.338
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WSKAŹNIKI DO OCENY REGENERACJI W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE REGENERACJI FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH – STUDIUM PRZYPADKU
Kanchana Sethanan, Rapeepan Pitakaso, Monika Kosacka-Olejnik, Karolina Werner-Lewandowska, Aneta Wasyniak
Logforum. 2019. 15(3), artykuł 9, 413-423; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.349
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OKREŚLENIE WPŁYWU JAKOŚCI USŁUG WYŻSZEGO SZKOLNICTWA NA ZADOWOLENIE Z PRACY U WYKŁADOWCÓW UCZELNI PRZY UŻYCIU MODELU HEDPERF
Sulaiman Mohammed Khalid, Khairul Anuar Mohd. Ali, Zafir Khan Mohamed Makhbul
Logforum. 2019. 15(3), artykuł 10, 425-436; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.356
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml