LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 15 (3) 2019

Spis treści:

Artur Świerczek
WPŁYW PLANOWANIA POPYTU NA NEGATYWNE SKUTKI RYZYKA OPERACYJNEGO W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Zeszyt 3/ 2019, artykuł 1  |  315-329   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.340
Piotr Cezary Sosnowski
ROLA WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA ŚRODOWISKOWEGO W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z DOSTAWCAMI
Zeszyt 3/ 2019, artykuł 2  |  331-339   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.345
Sebastian Wieczerniak, Jarosław Milczarek
KONCEPCJA INDETYFIKOWANIA PROBLEMÓW W ŁANCUCHU DOSTAW W SYSTEMACH OMNI-CHANNEL
Zeszyt 3/ 2019, artykuł 3  |  341-350   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.353
Marek Ciesielski, Sylwia Konecka
NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY REFLEKSJI METODOLOGICZNEJ W BADANIACH NAD ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
Zeszyt 3/ 2019, artykuł 4  |  351-361   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.341
Anna Paula Tanajura Ellefsen, Joanna Oleśków-Szłapka, Grzegorz Pawłowski, Adrianna Toboła
DĄŻENIE DO PERFEKCJI WE WDRAŻANIU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI: RAMY MODELU DOJRZAŁOŚCI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ORAZ WYNIKI BADAŃ WSTĘPNYCH
Zeszyt 3/ 2019, artykuł 5  |  363-376   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.354
Iwona Pisz, Anna Chwastyk, Iwona Łapuńka
OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM SKIEROWANYCH LICZB ROZMYTYCH
Zeszyt 3/ 2019, artykuł 6  |  377-389   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.342
Krzysztof Szwarc, Urszula Boryczka, Sebastian Twaróg, Jacek Szołtysek
PORÓWNANIE KLASYCZNYCH ALGORYTMÓW HEURYSTY-CZNYCH STOSOWANYCH W PROCESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW TRANSPORTOWYCH
Zeszyt 3/ 2019, artykuł 7  |  390-401   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.346
Jagoda Ochocka
TECHNOLOGIE MOBILNE W OBSŁUDZE LOGISTYCZNEJ KLIENTA JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZAJĄCE SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW
Zeszyt 3/ 2019, artykuł 8  |  403-411   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.338
Kanchana Sethanan, Rapeepan Pitakaso, Monika Kosacka-Olejnik, Karolina Werner-Lewandowska, Aneta Wasyniak
WSKAŹNIKI DO OCENY REGENERACJI W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE REGENERACJI FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH – STUDIUM PRZYPADKU
Zeszyt 3/ 2019, artykuł 9  |  413-423   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.349
Sulaiman Mohammed Khalid, Khairul Anuar Mohd. Ali, Zafir Khan Mohamed Makhbul
OKREŚLENIE WPŁYWU JAKOŚCI USŁUG WYŻSZEGO SZKOLNICTWA NA ZADOWOLENIE Z PRACY U WYKŁADOWCÓW UCZELNI PRZY UŻYCIU MODELU HEDPERF
Zeszyt 3/ 2019, artykuł 10  |  425-436   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.356
Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml