LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(2), artykuł 5, 237-247; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.321

KONCEPCJA OCENY DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACYJNEJ WSPIERAJĄCEJ CELE ZRÓWNOWAūONEGO ROZWOJU

Filip Odważny1, Daniel Wojtkowiak1, Piotr Cyplik1, Michał Adamczak2

1Poznań University of Technology, Poznan, Poland
2
Poznań School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu oceny poziomów dojrzałości organizacji w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju. Bardzo niestabilne otoczenie biznesowe i możliwości pojawiające się na rynku wymagają efektywnego i szybkiego procesu decyzyjnego. Wyzwaniem jest śledzenie tak dynamicznych zmian wewnątrz i na zewnątrz organizacji przy zachowaniu trwałych celów. Autorzy zauważają, że jest to możliwe dzięki nowoczesnym koncepcjom i dostępnym narzędziom – takim jak przemysł 4.0 czy Business Intelligence. Te koncepcje wspierają podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o zebrane i przeanalizowane dane, określając odpowiednią strategię, która promuje cele zgodne ze zrównoważonym rozwojem.

Metody: Autorzy oparli swoją koncepcję modelu dojrzałości organizacji na opisanych w literaturze modelach raz na międzynarodowym standardzie (jego polskiej wersji): PN-EN ISO 9004:2000.

Wyniki: Autorzy zdefiniowali pięć poziomów dojrzałości, z których każdy opisany został kilkoma cechami. Na podstawie przygotowanych wytycznych można zdefiniować poziom dojrzałości organizacji.

Wnioski: Istotnym aspektem jest zrozumienie relacji między poziomem dojrzałości organizacji a celami zrównoważonego rozwoju. Opracowany model pozwala na włączenie elementów zrównoważonego rozwoju do oceny poziomu dojrzałości organizacji.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Business Intelligence, przemysł 4.0., proces podejmowania decyzji, dojrzałość organizacji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Odważny, Filip, et al. "Concept for measuring organizational maturity supporting sustainable development goals." Logforum 15.2 (2019): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.321
APA Filip Odważny, Daniel Wojtkowiak, Piotr Cyplik, Michał Adamczak (2019). Concept for measuring organizational maturity supporting sustainable development goals. Logforum 15 (2), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.321
ISO 690 ODWAŬNY, Filip, et al. Concept for measuring organizational maturity supporting sustainable development goals. Logforum, 2019, 15.2: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.321