LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(2), artykuł 2, 191-203; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.236

ROLA IT W SEKTORZE LOGISTYCZNYM: WPŁYW MODELU DUPONTA NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW IT

Ioana Ignat, Liliana Feleaga

Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania

Streszczenie:

Wstęp: Technologia IT jest obecna we wszystkich obszarach łańcucha dostaw, od komunikacji z dostawcami, poprzez proces produkcyjny aż po dostawy do klientów. Dodatkowo, IT ma pozytywny wpływ na pracę łańcucha dostaw. W tym kontekście ważne jest, aby sektor IT przeżywał pozytywną ewolucję, to znaczy, aby firmy IT były zyskowne oraz kontynuowały swoją działalność na rynku i były w stanie dostarczać potrzebnych narzędzi dla sektora logistycznego. Celem niniejszej pracy była analiza zyskowności przedsiębiorstw IT oraz identyfikacja czynników na nią wpływających. Istotność tych badań w kontekście sektora logistycznego opiera się na fakcie, że informacja technologiczna jest kluczowym aspektem strategicznym dla dostawców usług logistycznych i dlatego ważnym jest utrzymanie pozytywnej ewolucji sektora IT.

Metody: W pracy zastosowano analizę regresji, wychodząc od czynników modelu DuPonta a następnie uzupełniając o czynnik zidentyfikowany przy użyciu metody Stepwise.

Wyniki: Wyniki wskazują, że na zyskowność rumuńskich przedsiębiorstw IT ma wpływ marża netto, wskaźnik rotacji, dźwignia finansowa oraz wzrost sprzedaży.

Wnioski: Zyskowność badanych przedsiębiorstw jest uwarunkowana zdolnością generowania dochodu netto w oparciu o realizowaną sprzedaż (oraz pośrednio przez zarządzanie kosztami), wydajnością wykorzystania posiadanych zasobów, źródłem finansowania zasobów oraz wielkością sprzedaży. Prezentowane wyniki są istotne dla zarządzania finansowego, zarówno dla inwestorów jak i naukowców, oferując informacje na temat czynników, które należy kontrolować w celu uzyskania zyskowności przedsiębiorstwa IT w Rumunii. Istotność uzyskanych wyników dla sektora logistycznego należy zinterpretować następująco: znajomość ewolucji rynku IT w kraju oraz czynników wpływających na zyskowność daje przewagę z punktu widzenia aspektów logistycznych i dostarcza niezbędnych informacji w sytuacjach niepewnych. Dalsze badania powinny obejmować analizę korelacji pomiędzy ewolucją przedsiębiorstw IT oraz sektora logistycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwsza tego typu praca dotycząca poziomu przemysłu IT w Rumunii, nowość i oryginalność prezentowanej pracy jest reprezentowana poprzez jej realizację na poziomie tego rynku.

Słowa kluczowe: rentowność, rynek IT, Rumunia, model DuPont, ROE, łańcuch dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Ignat, Ioana, and Liliana Feleaga. "The role of IT in the logistics sector: the impact of DuPont model on the profitability of IT companies." Logforum 15.2 (2019): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.236
APA Ioana Ignat, Liliana Feleaga (2019). The role of IT in the logistics sector: the impact of DuPont model on the profitability of IT companies. Logforum 15 (2), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.236
ISO 690 IGNAT, Ioana, FELEAGA, Liliana. The role of IT in the logistics sector: the impact of DuPont model on the profitability of IT companies. Logforum, 2019, 15.2: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.236