LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 15 (2) 2019

April - June 2019

Spis treści:

TABU SEARCH I ALGORYTMY GENETYCZNE W HARMONO-GRAMOWANIU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
Anna Burduk, Kamil Musiał, Joanna Kochańska, Dagmara Górnicka, Anastasia Stetsenko
Logforum. 2019. 15(2), artykuł 1, 181-189; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.315
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROLA IT W SEKTORZE LOGISTYCZNYM: WPŁYW MODELU DUPONTA NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW IT
Ioana Ignat, Liliana Feleaga
Logforum. 2019. 15(2), artykuł 2, 191-203; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.236
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SYSTEM EDI W LOGISTYCZNYM ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
Leonid Shvartsburg, Tadeusz Zaborowski
Logforum. 2019. 15(2), artykuł 3, 205-221; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.219.332
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DOJRZAŁOŚĆ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W FIRMACH LOGISTYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE
Piotr Ogonowski, Maciej Madziński
Logforum. 2019. 15(2), artykuł 4, 223-236; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.324
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KONCEPCJA OCENY DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACYJNEJ WSPIERAJĄCEJ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Filip Odważny, Daniel Wojtkowiak, Piotr Cyplik, Michał Adamczak
Logforum. 2019. 15(2), artykuł 5, 237-247; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.321
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Próba klasyfikacji magazynów z punktu widzenia przyszłych użytkowników
Wiktor Żuchowski
Logforum. 2019. 15(2), artykuł 6, 249-254; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.330
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Czynniki związane z ryzykiem wpływające na relacje z dostawcami
Maciej Urbaniak
Logforum. 2019. 15(2), artykuł 7, 255-263; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.333
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYKORZYSTANIE RYNKÓW PREDYKCYJNYCH JAKO NARZĘDZIA WSPIERAJĄCEGO PODEJMOWANIE DECYZJI W SEKTORZE RECYKLINGU SAMOCHODÓW
Liliana Czwajda, Monika Kosacka-Olejnik, Izabela Kudelska, Mariusz Kostrzewski, Kanchana Sethanan, Rapeepan Pitakaso
Logforum. 2019. 15(2), artykuł 8, 265-278; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.329
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DIAGNOZA KULTURY ORGANIZACYJNEJ, JAKO CZYNNIK ZMIANY W KONTEKŚCIE ZASTOSOWANIA DESIGN THINKING
Magdalena Krystyna Wyrwicka, Agnieszka Chuda
Logforum. 2019. 15(2), artykuł 9, 279-290; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.319
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Związek pomiędzy odpowiedzialnością społeczną firmy a jego sposobem działania
Syed Abdul Rehman Khan, Zhang Yu, Hêriş Golpîra, Arshian Sharif
Logforum. 2019. 15(2), artykuł 10, 291-303; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.328
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml