LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 15 (2) 2019

B.Artykuły oryginalne

Anna Burduk, Kamil Musiał, Joanna Kochańska, Dagmara Górnicka, Anastasia Stetsenko
TABU SEARCH I ALGORYTMY GENETYCZNE W HARMONO-GRAMOWANIU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
Zeszyt 2/ 2019, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.315
Ioana Ignat, Liliana Feleaga
ROLA IT W SEKTORZE LOGISTYCZNYM: WPŁYW MODELU DUPONTA NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW IT
Zeszyt 2/ 2019, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.236
Leonid Shvartsburg, Tadeusz Zaborowski
SYSTEM EDI W LOGISTYCZNYM ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
Zeszyt 2/ 2019, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.219.332
Piotr Ogonowski, Maciej Madziński
DOJRZAŁOŚĆ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W FIRMACH LOGISTYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE
Zeszyt 2/ 2019, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.324
Filip Odważny, Daniel Wojtkowiak, Piotr Cyplik, Michał Adamczak
KONCEPCJA OCENY DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACYJNEJ WSPIERAJĄCEJ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Zeszyt 2/ 2019, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.321
Wiktor Żuchowski
Próba klasyfikacji magazynów z punktu widzenia przyszłych użytkowników
Zeszyt 2/ 2019, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.330
Maciej Urbaniak
Czynniki związane z ryzykiem wpływające na relacje z dostawcami
Zeszyt 2/ 2019, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.333
Liliana Czwajda, Monika Kosacka-Olejnik, Izabela Kudelska, Mariusz Kostrzewski, Kanchana Sethanan, Rapeepan Pitakaso
WYKORZYSTANIE RYNKÓW PREDYKCYJNYCH JAKO NARZĘDZIA WSPIERAJĄCEGO PODEJMOWANIE DECYZJI W SEKTORZE RECYKLINGU SAMOCHODÓW
Zeszyt 2/ 2019, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.329
Magdalena Krystyna Wyrwicka, Agnieszka Chuda
DIAGNOZA KULTURY ORGANIZACYJNEJ, JAKO CZYNNIK ZMIANY W KONTEKŚCIE ZASTOSOWANIA DESIGN THINKING
Zeszyt 2/ 2019, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.319
Syed Abdul Rehman Khan, Zhang Yu, Hêriş Golpîra, Arshian Sharif
Związek pomiędzy odpowiedzialnością społeczną firmy a jego sposobem działania
Zeszyt 2/ 2019, artykuł 10   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.328

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml