LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(1), artykuł 9, 119-128; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.320

ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Mihaela Stratulat

Anglo-American University, Prague, Czech Republic

Streszczenie:

Wstęp: Wraz z popularyzacją rocznych raportów publikowanych przez firmy, które to stają się standardem postępowania, coraz więcej informacji przedostaje się do wiadomości publicznej. Ponieważ sposób komunikacji nie jest poddany żadnej regulacji, zdarza się, że te komunikaty są na tyle długi, iż umożliwiają różną interpretację. Firmy mają skłonność do prezentowania siebie w pozytywny sposób, używając do tego różnych technik komunikacyjnych, szczególnie w przypadku negatywnych aspektów. Takie techniki uniku są szczególnie popularne w przypadku poważnych kryzysów, które mogą istotnie nadszarpnąć ich reputację. Celem tej pracy jest analiza technik zarządzania wizerunkiem przez firmy w sytuacji kryzysowej.

Metody: Analizie poddano oficjalne raporty firmy Volkswagen, wybranej jako reprezentatywnej dla badanej sytuacji. Celem było przeanalizowanie prezentowanych informacji emitowanych przed skandalem związanym z emisją (2014) oraz po skandalu (2015-2016) i na tej podstawie zaobserwowaniu zmian w sposobie prezentowania danych o sobie przez firmę.

Wyniki: Przez lata firma Volkswagen budowała wizerunek firmy o zrównoważonym rozwoju i zarządzaniu, który został zburzony przez skandal emisyjny. W związku z tym firma podjęła szereg działań ujmowanych jako zarządzanie wizerunkiem, wśród których najważniejsze to: poprawa kompetencji, pochlebstwo, zilustrowanie, przeprosiny, przedefiniowanie zdarzenia.

Wnioski: Metody zarządzania wizerunkiem przez firmę w czasie kryzysu, zależą od jej pozycji i wizerunku w okresie przedkryzysowym. W przypadku Volkswagen silnie podkreślany wizerunek firmy zrównoważonej umożliwił firmie odpowiednie zarządzanie jej wizerunkiem w czasie kryzysu. W pracy zaprezentowano różne techniki stosowane przez firmy dla zarządzania swoim wizerunkiem. Jednocześnie praca ta może być podstawą do dalszych badań w tym zakresie oraz do oceny odpowiedzialności mediów w obszarze zarządzania wizerunkiem przez firmy.

Słowa kluczowe: komunikacji w korporacji, zarządzanie kryzysem, strategie wyjaśniania, zarządzenie wizerunkiem
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Stratulat, Mihaela. "Impression management during a crisis event." Logforum 15.1 (2019): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.320
APA Mihaela Stratulat (2019). Impression management during a crisis event. Logforum 15 (1), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.320
ISO 690 STRATULAT, Mihaela. Impression management during a crisis event. Logforum, 2019, 15.1: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.320