LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(1), artykuł 7, 93-105; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.312

W JAKI SPOSÓB POPRAWIĆ ZARZĄDZANIE EMISJAMI W TRANSPORCIE TOWARÓW?

Marzenna Cichosz, Aneta Pluta-Zaremba

SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Chcąc walczyć ze zmianami klimatycznymi, UE zobowiązała się do realizacji ambitnych celów klimatycznych i energetycznych, tj. redukcji CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku i 80-95% do 2050 roku, w odniesieniu do 1990 roku. Celem tego artykułu jest spojrzenie na problem pomiaru i zarządzania emisjami w transporcie towarów w celu ograniczenia emisji CO2. Artykuł koncentruje się na przemyśle chemicznym. Autorzy starają się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: (i) Czy firmy chemiczne i logistyczne w Polsce mierzą i zarządzają emisjami transportu towarowego? (ii) Gdzie widzą największe wyzwania związane z zarządzaniem emisjami i jak je adresują? (iii) Czy zestaw narzędzi ułatwiających zamianę gałęzi transportu, przyczyni się do zwiększenia wykorzystania transportu multimodalnego przez firmy chemiczne i logistyczne?

Metody: Problem badawczy jest analizowany dwustopniowo. Pierwszy etap to ustrukturyzowane, pogłębione wywiady przeprowadzone wśród firm chemicznych i logistycznych działających w Polsce. Wyniki tego etapu posłużyły do przygotowania narzędzia ułatwiającego zamianę gałęzi transportu chemicznego. Drugi etap prezentuje wyniki testów beta wersji narzędzia wspierającego zamianę transportu drogowego chemii na transport multimodalny, które to testy przeprowadzono wśród firm chemicznych w Polsce w 2017 roku.

Wyniki: Autorzy dokonali diagnozy przeszkód uniemożliwiających firmom transport multimodalny oraz przygotowali i przedstawili narzędzie obejmujące: usługi konsultingowe, wytyczne do zmiany gałęzi, wizualizację IT rozwiązania multimodalnego oraz kalkulator CO2. Celem narzędzia jest ułatwienie współpracy partnerów w zakresie zamiany transportu drogowego towarów chemicznych na transport multimodalny.

Wnioski: Ze względu na zmiany technologiczne, które mają znaczny wpływ na załadowców i dostawców usług transportowych oraz oferują możliwości usprawnienia zarządzania transportem, należy bardziej szczegółowo zbadać kwestię pomiaru i zarządzania emisjami transportu towarowego w celu ograniczenia emisji CO2.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, transport multimodalny, transport intermodalny, redukcja CO2, transport chemii, usługodawca logistyczny
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Cichosz, Marzenna, and Aneta Pluta-Zaremba. "How to improve freight transport emissions\' management?." Logforum 15.1 (2019): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.312
APA Marzenna Cichosz, Aneta Pluta-Zaremba (2019). How to improve freight transport emissions\' management?. Logforum 15 (1), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.312
ISO 690 CICHOSZ, Marzenna, PLUTA-ZAREMBA, Aneta. How to improve freight transport emissions\' management?. Logforum, 2019, 15.1: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.312