LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(1), artykuł 6, 85-92; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.314

ANALIZA DEKOMPOZYCYJNA CZYNNIKãW WPłYWAJąCYCH NA ZAINTERESOWANIE PRZEDSIęBIORSTW KODOWANIEM JEDNOSTEK ZBIORCZYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE

Ryszard Cierpiszewski1, Andrzej Korzeniowski2, Aleksander Niemczyk2

1Poznan University of Economics and Business, Poznań, Poland, Poland
2
Poznań School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W ostatnich latach można zaobserwować rosnącą tendencję zastosowania kodów kreskowych praktycznie we wszystkich obszarach w obrębie łańcucha dostaw. W prezentowanej pracy poddano analizie zmiany liczby uczestników systemu GS1 w odniesieniu do zmian liczby przedsiębiorstw w Polsce oraz poziom korzystania z różnych standardów kodowania.

Celem pracy była identyfikacja czynników determinujących zmiany w wykorzystaniu kodów kreskowych stosowanych na jednostkach zbiorczych i logistycznych przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2006-2016.

Metody: Dekompozycję wykonano metodą logarytmicznej średniej ważonej indeksu Divisia LMDI (Logarithmic Mean Divisia Index). W analizie wykorzystano dwa wskaźniki. Pierwszy z nich odnosił się do wzrostu lub spadku zainteresowania kodami kreskowymi wśród przedsiębiorstw natomiast drugi odnosił się do ogólnej liczby przedsiębiorstw.

Wyniki i wnioski: Wyniki analizy dekompozycyjnej do oceny czynników wpływających na zainteresowanie standardami GS1: EAN-13, ITF-14, GS1-128 i SSCC, pozwalają na identyfikację szans wynikających z rozwoju gospodarczego. Wskazują także na zależność stosowania identyfikatora SSCC od zainteresowania firm. Stosowanie etykiet logistycznych GS1 w obrębie łańcuchów dostaw powinno być wspierane i promowane, gdzie szczególną rolę powinna odgrywać organizacja GS1 Polska.

Słowa kluczowe: jednostki zbiorcze i logistyczne standardy kodów kreskowych, analiza dekompozycyjna, łańcuchy dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Cierpiszewski, Ryszard, et al. "Decomposition analysis of factors influencing interest of companies in code systems for multiple packages in Poland ." Logforum 15.1 (2019): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.314
APA Ryszard Cierpiszewski, Andrzej Korzeniowski, Aleksander Niemczyk (2019). Decomposition analysis of factors influencing interest of companies in code systems for multiple packages in Poland . Logforum 15 (1), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.314
ISO 690 CIERPISZEWSKI, Ryszard, KORZENIOWSKI, Andrzej, NIEMCZYK, Aleksander. Decomposition analysis of factors influencing interest of companies in code systems for multiple packages in Poland . Logforum, 2019, 15.1: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.314