LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(1), artykuł 11, 139-153; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.294

PARADYGMATY LEAN I AGILE W ZARZąDZANIU łAńCUCHEM DOSTAW I LOGISTYKą ORGANIZACJI HUMANITARNYCH

Muhammad Shafiq, Kullapa Soratana

Naresuan University, Phitsanulok, Thailand

Streszczenie:

Wstęp: Organizacje humanitarne charakteryzują się pewnymi ograniczeniami w zakresie transparentności i efektywności wykorzystywania zasobów, wynikającymi z przyczyn ich istnienia, oczekiwań darczyńców lub innych udziałowców. Organizacje te powinny przyswajać wiedzę z sektora działalności komercyjnej w celu poprawy efektywności wykorzystywania dostępnych zasobów. W działalności charytatywnej, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz logistyka są obszarami krytycznymi, które pochłaniają ponad 80% całego budżetu i dlatego też powinny cechować się efektywności i sprawnością. Zintegrowany model zarządzania Lean and Agile, które był z powodzeniem wdrożony w sektorze komercyjnym w celu poprawy efektywności zarządzania, jest strategią proponowaną dla wdrożenia również w organizacjach humanitarnych. Prezentowana praca jest początkowym etapem zdefiniowania granic pomiędzy operacjami Lean oraz Agile w łańcuchach organizacji hm unitarnych w celu zbudowania modelu zwiększającego efektywności i wydajność ich operacji.

Metody: Model Lean & Agile Decoupling Point (LADP) został opracowany po dokonaniu analizy obszarów wydzielonych tematycznie w 88 organizacjach humanitarnych. Przeprowadzono wywiady z siedmioma specjalistami z zarządzania łańcuchem dostaw z obszaru HL-SCM w celu precyzyjnego zdefiniowania kluczowych procesów oraz wyznaczenia optymalnych punktów rozdziału w zależności od priorytetów i zakresu każdego z obszarów tematycznych.

Wyniki: W obrębie 88 poddanych badaniom organizacji humanitarnych, 79 z nich prowadzą działalność zarówno kryzysową jak i zapobiegawczą, tak więc model LADP został opracowany dla organizacji o podwójnych celach działalności.  Model LADP jest zbudowany w oparciu o schemat przepływu dla kluczowych procesów, podzielonych pomiędzy operacjami o charakterze zapobiegawczym jak i kryzysowym. Optymalne punktu rozdziału zostały określone począwszy od zakresu ogólnego i następnie do coraz bardziej szczegółowego. Model odzwierciedla dokładnie doświadczenia i rekomendacje siedmiu specjalistów, z którymi przeprowadzono wywiady. Jest on możliwy do zastosowania w wielu typach istniejących organizacji humanitarnych.

Wnioski: Model LADP dostarcza gruntownej bazy, która w istotny sposób może przyczynić się do przemodelowania i wzmocnienia działalności operacyjnej organizacji humanitarnych, zwiększając ich wiarygodność w oczach darczyńców oraz innych udziałowców.  Praca ta jest kolejnym etapem wspomagającym wzmocnienie całego łańcucha zasobów przeznaczonych niesieniu pomocy poszkodowanych i potrzebującym w sposób jeszcze bardziej efektywny i skuteczny.

Słowa kluczowe: logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw organizacji humanitarnych (HL-SCM); ograniczenia Lean oraz Agile, model Lean and Agile Decoupling Point (LADP), wydajność i efektywność
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 11 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Shafiq, Muhammad, and Kullapa Soratana. "Lean and Agile Paradigms in Humanitarian Organizations? Logistics and Supply Chain Management." Logforum 15.1 (2019): 11. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.294
APA Muhammad Shafiq, Kullapa Soratana (2019). Lean and Agile Paradigms in Humanitarian Organizations? Logistics and Supply Chain Management. Logforum 15 (1), 11. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.294
ISO 690 SHAFIQ, Muhammad, SORATANA, Kullapa. Lean and Agile Paradigms in Humanitarian Organizations? Logistics and Supply Chain Management. Logforum, 2019, 15.1: 11. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.294