LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 15 (1) 2019

B.Artykuły oryginalne

Waldemar Osmólski, Roksolana Voronina, Adam Koliński
WERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI ZAŁOŻEŃ FIZYCZNEGO INTERNETU W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ
Zeszyt 1/ 2019, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.310
Muhammad Shafiq, Kullapa Soratana
LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW AKCJI HUMANITARNYCH
Zeszyt 1/ 2019, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.325
Marcin Świtała, Marzenna Cichosz, Joanna Trzęsiok
LOGISTICS OUTSOURCING PERFORMANCE JAKO CZYNNIK SPRZYJAJĄCY SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 1/ 2019, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.316
Sanda Renko, Kristina Petljak, Dora Naletina
INTEGRALNOŚĆ ŻYWNOŚCI W ŁAŃCUCHU DOTAW: DOBRA PRAKTYKA DYSTRUBUCYJNA
Zeszyt 1/ 2019, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.318
Sabina Kauf, Aleksandra Laskowska-Rutkowska
Lokalizacja międzynarodowego centrum logistycznego w Polsce jako część inicjatywy jeden pas jedna droga
Zeszyt 1/ 2019, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.311
Ryszard Cierpiszewski, Andrzej Korzeniowski, Aleksander Niemczyk
Analiza dekompozycyjna czynników wpływających na zainteresowanie przedsiębiorstw kodowaniem jednostek zbiorczych i logistycznych w Polsce
Zeszyt 1/ 2019, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.314
Marzenna Cichosz, Aneta Pluta-Zaremba
W JAKI SPOSÓB POPRAWIĆ ZARZĄDZANIE EMISJAMI W TRANSPORCIE TOWARÓW?
Zeszyt 1/ 2019, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.312
Muhammad Ibrahim Abdullah, Muddassar Sarfraz, Wang Qun, Madiha Chaudhary
Wpływ koncentracji własności na finansową działaności firm
Zeszyt 1/ 2019, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.317
Mihaela Stratulat
ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Zeszyt 1/ 2019, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.320
Renata Dobrucka
MATERIAŁY OPAKOWANIOWE Z BIOTWORZYW W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Zeszyt 1/ 2019, artykuł 10   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.322
Muhammad Shafiq, Kullapa Soratana
Paradygmaty Lean i Agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw i logistyką organizacji humanitarnych
Zeszyt 1/ 2019, artykuł 11   |  Streszczenie streszczenie nr 11  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 11 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.294
Aleksandar Erceg, Jovanka Damoska Sekuloska
E-LOGISTICS I E-SCM: JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ
Zeszyt 1/ 2019, artykuł 12   |  Streszczenie streszczenie nr 12  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 12 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2019.323

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml