LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(4), artykuł 7, 519-533; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.307

PROJEKTOWANIE LOGISTYKI ZWROTNEJ DLA WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU SPRZEDAūY W AZJI

Alvin Ang1, Albert Tan2

1Curtin University Singapore, Singapore
2
Malaysia Institute for Supply Chain Innovation, Selangor, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: W ostatnim czasie następuje istotny przyrost ilość firm sprzedażowych oferujących swoje towary poprzez wiele kanałów sprzedaży w celu lepszego dotarcia do klienta, zacierając przez to podziała pomiędzy sklepem on-line a tradycyjnym sklepem istniejącym fizycznie. Złożoność logistyki zwrotnej firm wielokanałowych związanej w wielością opcji zwrotu towaru wymaga od firm integracji logistyki zwrotnej w celu redukcji tej złożoności. W pracy zaprezentowano wyniki analizy na podstawie dwóch wielokanałowych firm, działających na terenie Azji. Zaproponowano czterostopniowy schemat zarządzania logistyką zwrotną.

Metody:  Przeprowadzono wywiady z zatrudnionymi w dwóch wielokanałowych firmach sprzedażowych, działających na terenie Azji w celu oceny ich polityki dotyczącej zwrotów oraz zebrano dodatkowe informacji na temat tych firm z dostępnych stron  internetowych oraz od ich klientów. Głównymi elementami poddanymi ocenie była logistyka zwrotów, projekt sieci, kanałów oraz relacje między nimi. Zidentyfikowano kluczowe czynniki wpływające na kształt zaprojektowanej sieci.  Na podstawie zebranych danych stworzono koncepcję, którą przedstawiono wielokanałowym firmom sprzedażowym w celu oceny jej przydatności.

Wyniki: Na podstawie danych uzyskanych z analizowanych firm stwierdzono, że kluczowym jest szybkość i efektywność zarówno z punktu widzenia dokonywanych operacji jak i wobec oczekiwań klientów. U firmy oferującej produkty własne zaobserwowano tendencję do centralizacji logistyki zwrotów w celu uzyskania ekonomii skali. Natomiast u firmy, opierającej się na dostawcach zaobserwowano tendencję do decentralizacji operacji logistyki zwrotnej poprzez wykorzystanie sieci logistycznej dostawców i dzięki temu na obniżeniu kosztów całkowitych.

Wnioski: W pracy zaprezentowano i zilustrowano koncepcję, mogącą mieć zastosowanie dla wielokanałowych firm, wspomagające je w zaprojektowaniu bardziej efektywnej sieci logistyki zwrotnej.

Słowa kluczowe: wielokanałowość, logistyka zwrotna, zarządzanie łańcuchem dostaw, handel detaliczny, e-handel
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ang, Alvin, and Albert Tan. "Designing reverse logistics network in an omni-channel environment in Asia." Logforum 14.4 (2018): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.307
APA Alvin Ang, Albert Tan (2018). Designing reverse logistics network in an omni-channel environment in Asia. Logforum 14 (4), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.307
ISO 690 ANG, Alvin, TAN, Albert. Designing reverse logistics network in an omni-channel environment in Asia. Logforum, 2018, 14.4: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.307