LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(4), artykuł 6, 507-518; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.305

HYBRYDOWY MODEL EKSPERCKIEGO SYSTEMU OCENY STABILNOŚCI SYSTEMU PRODUKCYJNEGO

Anna Burduk1, Katarzyna Grzybowska2, Gábor Kovács3

1Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland
2
Poznan University of Technology, Poznan, Poland 3Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

Streszczenie:

Wstęp: W artykule przedstawiono koncepcję sterowania systemem produkcyjnym, pozwalającą na zachowanie jego stabilności, a tym samym na realizację założonych planów produkcyjnych. W tym celu zaproponowano połączenia modeli symulacyjnych i modeli sztucznych sieci neuronowych (SSN) systemu produkcyjnego. Połączenie obydwu typów modeli było możliwe dzięki opracowaniu hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji planu produkcji (celu) w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności analizowanego systemu produkcyjnego. Analizowany problem – możliwość realizacji planów produkcyjnych w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego – jest trudny do zamodelowania matematycznego. Jednak na podstawie analizy danych, pochodzących z modelu symulacyjnego i modelu ANN, można uzyskać informacje dotyczące zależności odpowiadających sobie wartości wejściowych i wyjściowych.

Metody: Na podstawie przedstawionego sposobu zarządzania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli komputerowych, przeanalizowano możliwości zastosowania modeli symulacyjnych i modeli ANN w ocenie stabilności i ryzyka systemów produkcyjnych. Dokonano analizy i porównania obydwu typów modeli ze względu na sposób budowy oraz rodzaj danych wejściowych i wyjściowych.

Wyniki: Na bezpośrednie połączenie modeli symulacyjnych i modeli SSN nie pozwala ich odmienna budowa, specyfika oraz inne rodzaje danych wejściowych i wyjściowych. Dlatego prezentowana w artykule koncepcja fuzji obydwu typów modeli odbywa się poprzez bazę wiedzy eksperckiej i wnioskowanie rozmyte.

Wnioski: Na potrzeby sterowania systemem produkcyjnym, zaproponowano budowę hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji celu w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego.

Słowa kluczowe: system produkcji, ocena ryzyka, sztuczne sieci neuronowe, logika rozmyta, stabilność, zmienność
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Burduk, Anna, et al. " Hybrid model of an expert system for assessing the stability of a production system." Logforum 14.4 (2018): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.305
APA Anna Burduk, Katarzyna Grzybowska, Gábor Kovács (2018). Hybrid model of an expert system for assessing the stability of a production system. Logforum 14 (4), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.305
ISO 690 BURDUK, Anna, GRZYBOWSKA, Katarzyna, KOVáCS, Gábor. Hybrid model of an expert system for assessing the stability of a production system. Logforum, 2018, 14.4: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.305