LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(4), artykuł 4, 479-494; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.304

RELACJA POMIĘDZY ZIELONYM ZARZĄDZANIEM ŁAŃCUCHEM DOSTAW, POPYTEM NA ENERGIĘ, WZROSTEM EKONOMICZNYM I ROZWOJEM ZRÓWNOWAūONYM NA PODSTAWIE KRAJÓW ROZWINIĘTYCH

Zhang Yu1, Hêriş Golpîra2, Syed Abdul Rehman Khan3

1Chang'an University, Xi'an, China
2
Islamic Azad University, Sanandaj, Iran 3Tsinghua University, Beijing, China

Streszczenie:

Wstęp: Praca prezentuje wyniki analizy powiązań pomiędzy zieloną logistyką, popytem na energię, konsumpcją energii odnawialnej, wpływem na środowisko oraz zrównoważonym rozwojem ekonomicznych na podstawie 19 rozwiniętych krajów z całego świata w okresie 2008-2017. Dodatkowo, omówiono rozwiniecie zielonej logistyki z poziomu przedsiębiorstwa do poziomu kraju jak również powiązano krajowe ekonomiczne wskaźniki z działalnością zielonej logistyki.

Metody: Zastosowano metodę statystyczną Pools OLS dla sprawdzenia postawionych hipotez, gdzie użyto dane pochodzące z Banku Światowego.

Rezultaty: Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wskaźniki zielonej logistyki wykazują silną pozytywną korelację z zielonymi źródłami energii, przepływem FDI oraz otwartością handlu. Z drugiej strony emisja gazów cieplarnianych oraz węgla wykazuje negatywną korelację z zieloną logistyką. Dodatkowo, energia odnawialna jest wiodącym czynnikiem zielonej logistyki i operacji łańcucha dostaw, wspierającym również ekonomiczny rozwój zrównoważony.

Wnioski: Praca przedstawia powiązania pomiędzy zieloną logistyką a krajowymi wskaźnikami ekonomicznymi i ekologicznymi. Dodatkowo, daje wskazówki dla praktyków, zarządzających średniego szczebla oraz politykom dla lepszego zrozumienia istotności energii odnawialnej oraz zielonych praktyk w operacjach logistycznych.

Słowa kluczowe: energia odnawialna, otwartość handle, emisja gazów cieplarnianych, zielone zarządzanie łańcuchem dostaw, rozwój ekonomiczny
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Yu, Zhang, et al. "The relationship between green supply chain performance, energy demand, economic growth and environmental sustainability: An empirical evidence from developed countries." Logforum 14.4 (2018): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.304
APA Zhang Yu, Hêriş Golpîra, Syed Abdul Rehman Khan (2018). The relationship between green supply chain performance, energy demand, economic growth and environmental sustainability: An empirical evidence from developed countries. Logforum 14 (4), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.304
ISO 690 YU, Zhang, GOLPîRA, Hêriş, KHAN, Syed Abdul Rehman. The relationship between green supply chain performance, energy demand, economic growth and environmental sustainability: An empirical evidence from developed countries. Logforum, 2018, 14.4: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.304