LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(4), artykuł 2, 449-468; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.298

WPŁYW ADAPTACYJNOŚCI USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH NA PERFORMANCE OBSŁUGI ORAZ STATYSFAKCJĘ I LOJALNOŚĆ KLIENTÓW

Marcin Świtała, Krzysztof Niestrój, Piotr Hanus

University of Economics in Katowice, Katowice, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Niniejszy artykuł poświęcono stosunkowo rzadko podejmowanej w literaturze przedmiotu problematyce adaptacyjności usługodawców logistycznych. Celem zrealizowanych badań była ocena wpływu adaptacyjności usługodawców logistycznych na performance obsługi oraz satysfakcję i lojalność klientów.

Metody: Sformułowano hipotezy badawcze, które zweryfikowano wykorzystując modelowanie równań strukturalnych. Badania przeprowadzono z zastosowaniem metody ankiety elektronicznej wśród 110 przedsiębiorstw zlecających obsługę logistyczną. Analizę oraz interpretację pozyskanych w ten sposób danych przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu SPSS oraz programu R.

Wyniki: Na podstawie oszacowanych współczynników ścieżek w modelu równań strukturalnych odnotowano zależności pomiędzy adaptacyjnością usługodawcy logistycznego a performance obsługi oraz satysfakcją i lojalnością klientów.

Wnioski: Uzyskane w toku analizy statystycznej wyniki pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionych hipotez badawczych. Potwierdzono, że działania adaptacyjne usługodawców mają bezpośredni pozytywny wpływ na performance obsługi, i co ważne – zależność ta jest bardzo istotna dla umacniania współpracy, ponieważ dzięki poprawie obsługi wyraźnie wzrasta satysfakcja klientów, kreując ich lojalność wobec usługodawcy.

Słowa kluczowe: usługodawcy logistyczni, adaptacyjność, performance obsługi, satysfakcja, lojalność
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Świtała, Marcin, et al. "Examining how logistics service providers\' adaptability impacts logistics outsourcing performance, customers\' satisfaction and loyalty." Logforum 14.4 (2018): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.298
APA Marcin Świtała, Krzysztof Niestrój, Piotr Hanus (2018). Examining how logistics service providers\' adaptability impacts logistics outsourcing performance, customers\' satisfaction and loyalty. Logforum 14 (4), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.298
ISO 690 ŚWITAŁA, Marcin, NIESTRãJ, Krzysztof, HANUS, Piotr. Examining how logistics service providers\' adaptability impacts logistics outsourcing performance, customers\' satisfaction and loyalty. Logforum, 2018, 14.4: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.298