LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(4), artykuł 1, 437-447; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.297

DRIVERY ZIELONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW

Muhammad Ibrahim Abdullah1, Muddassar Sarfraz2, Wang Qun2, Neelum Javaid1

1COMSATS University Islamabad, Lahore, Pakistan
2
Hohai University, Jiangsu, China

Streszczenie:

Wstęp: Przedsiębiorcy działający w obszarze produkcji często spotykają się z problemem redukcji efektów środowiskowych procesu produkcyjnego. Jest to istotny problem, wymagający szybkiego rozwiązania, uwzględniającego zarówno zagadnienia zarządzania, kontroli czynników środowiskowych jak i interesów udziałowców. Niemniej jednak czynniki związane z zarządzaniem i wielkością firmy wyróżniają się krytycznym wpływem na wybór stosowanych innowacji ekologicznych. Celem pracy było zbadanie wpływu tych czynników na producenta we wprowadzaniu ekologicznych innowacji.

Metody: Dane zostały zebrane w ujęciu ilościowych, poprzez przeprowadzenie ankiety wśród 150 przedsiębiorstw produkcyjnych. Do analizy danych zostało użyte oprogramowanie Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) we wersji 23. Użyte analizy to analiza liniowa, korekta oraz analiza KMO.

Wyniki: Wykazano wpływ metod zarządzania na wybór praktyk ekologicznych. Stwierdzono istotne zależności pomiędzy regulacjami prawnymi, presją wywierają przez udziałowców oraz wielkością przedsiębiorstwa na wybór innowacji ekologicznych.

Wnioski: Praca pokazuje elementy mające wpływ na zaadoptowanie zielonych innowacji w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa produkcyjnego. Proekologiczne zarządzanie jest istotne dla rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstwa. Zielone zarządzanie łańcuchem dostaw jest nadal w fazie rozwojowej w Pakistanie. W pracy zidentyfikowano kilka czynników mających istotną rolę w adoptowaniu zielonego zarządzania w łańcuchu dostaw. Praca wspomaga rozwój polityki proekologicznej i lepsze zrozumienie wprowadzania zielonych innowacji w praktyce.

Słowa kluczowe: zielone innowacje, zarządzanie łańcuchem dostaw, środowisko zielonego zarządzania zmianami w zaopatrzeniu, rozwój zrównoważony, Pakistan
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Abdullah, Muhammad Ibrahim, et al. "Drivers of green supply chain management." Logforum 14.4 (2018): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.297
APA Muhammad Ibrahim Abdullah, Muddassar Sarfraz, Wang Qun, Neelum Javaid (2018). Drivers of green supply chain management. Logforum 14 (4), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.297
ISO 690 ABDULLAH, Muhammad Ibrahim, et al. Drivers of green supply chain management. Logforum, 2018, 14.4: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.297