LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 14 (4) 2018

October - December 2018

Spis treści:

DRIVERY ZIELONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW
Muhammad Ibrahim Abdullah, Muddassar Sarfraz, Wang Qun, Neelum Javaid
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 1, 437-447; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.297
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW ADAPTACYJNOŚCI USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH NA PERFORMANCE OBSŁUGI ORAZ STATYSFAKCJĘ I LOJALNOŚĆ KLIENTÓW
Marcin Świtała, Krzysztof Niestrój, Piotr Hanus
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 2, 449-468; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.298
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SMART FACTORY W POŁĄCZENIU ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM I KONCEPCJAMI ZIELONEGO WZROSTU
Filip Odważny, Daniel Wojtkowiak, Piotr Cyplik, Michał Adamczak
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 3, 467-477; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.301
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
RELACJA POMIĘDZY ZIELONYM ZARZĄDZANIEM ŁAŃCUCHEM DOSTAW, POPYTEM NA ENERGIĘ, WZROSTEM EKONOMICZNYM I ROZWOJEM ZRÓWNOWAŻONYM NA PODSTAWIE KRAJÓW ROZWINIĘTYCH
Zhang Yu, Hêriş Golpîra, Syed Abdul Rehman Khan
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 4, 479-494; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.304
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
EFEKT DOMINA - ZAKŁÓCENIA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Grażyna Wieteska
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 5, 495-506; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.302
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
HYBRYDOWY MODEL EKSPERCKIEGO SYSTEMU OCENY STABILNOŚCI SYSTEMU PRODUKCYJNEGO
Anna Burduk, Katarzyna Grzybowska, Gábor Kovács
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 6, 507-518; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.305
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROJEKTOWANIE LOGISTYKI ZWROTNEJ DLA WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY W AZJI
Alvin Ang, Albert Tan
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 7, 519-533; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.307
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
LOGISTYCZNE ASPEKTY EKOLOGICZNYCH WSKAŹNIKÓW ODDZIAŁYWANIA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ
Magdalena Muradin, Zenon Foltynowicz
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 8, 535-547; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.306
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
REDUKCJA MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI JAKO WYZWANIE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
Barbara Ocicka, Marta Raźniewska
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 9, 549-561; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.303
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BARIERY SKUTECZNEJ IMPLEMENTACJI ZASAD SZCZUPŁEGO ZARZĄDZANIA ? EGZEMPLIFIKACJA EMPIRYCZNA W PRZE-MYŚLE MASZYN ROLNICZYCH
Przemysław Niewiadomski, Natalia Pawlak, Andrei Tsimayeu
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 10, 563-576; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.308
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2018 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml