LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 14 (4) 2018

Spis treści:

Muhammad Ibrahim Abdullah, Muddassar Sarfraz, Wang Qun, Neelum Javaid
DRIVERY ZIELONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW
Zeszyt 4/ 2018, artykuł 1  |  437-447   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.297
Marcin Świtała, Krzysztof Niestrój, Piotr Hanus
WPŁYW ADAPTACYJNOŚCI USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH NA PERFORMANCE OBSŁUGI ORAZ STATYSFAKCJĘ I LOJALNOŚĆ KLIENTÓW
Zeszyt 4/ 2018, artykuł 2  |  449-468   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.298
Filip Odważny, Daniel Wojtkowiak, Piotr Cyplik, Michał Adamczak
SMART FACTORY W POŁĄCZENIU ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM I KONCEPCJAMI ZIELONEGO WZROSTU
Zeszyt 4/ 2018, artykuł 3  |  467-477   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.301
Zhang Yu, Hêriş Golpîra, Syed Abdul Rehman Khan
RELACJA POMIĘDZY ZIELONYM ZARZĄDZANIEM ŁAŃCUCHEM DOSTAW, POPYTEM NA ENERGIĘ, WZROSTEM EKONOMICZNYM I ROZWOJEM ZRÓWNOWAŻONYM NA PODSTAWIE KRAJÓW ROZWINIĘTYCH
Zeszyt 4/ 2018, artykuł 4  |  479-494   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.304
Grażyna Wieteska
EFEKT DOMINA - ZAKŁÓCENIA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Zeszyt 4/ 2018, artykuł 5  |  495-506   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.302
Anna Burduk, Katarzyna Grzybowska, Gábor Kovács
HYBRYDOWY MODEL EKSPERCKIEGO SYSTEMU OCENY STABILNOŚCI SYSTEMU PRODUKCYJNEGO
Zeszyt 4/ 2018, artykuł 6  |  507-518   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.305
Alvin Ang, Albert Tan
PROJEKTOWANIE LOGISTYKI ZWROTNEJ DLA WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY W AZJI
Zeszyt 4/ 2018, artykuł 7  |  519-533   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.307
Magdalena Muradin, Zenon Foltynowicz
LOGISTYCZNE ASPEKTY EKOLOGICZNYCH WSKAŹNIKÓW ODDZIAŁYWANIA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ
Zeszyt 4/ 2018, artykuł 8  |  535-547   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.306
Barbara Ocicka, Marta Raźniewska
REDUKCJA MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI JAKO WYZWANIE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
Zeszyt 4/ 2018, artykuł 9  |  549-561   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.303
Przemysław Niewiadomski, Natalia Pawlak, Andrei Tsimayeu
BARIERY SKUTECZNEJ IMPLEMENTACJI ZASAD SZCZUPŁEGO ZARZĄDZANIA ? EGZEMPLIFIKACJA EMPIRYCZNA W PRZE-MYŚLE MASZYN ROLNICZYCH
Zeszyt 4/ 2018, artykuł 10  |  563-576   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.308
Zanleziono 10 rekordów

Lista recenzentów - 2018 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml