LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(3), artykuł 8, 371-386; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.290

PORÓWNANIE METOD PLANOWANIA PROJEKTãW WERYFIKUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ I ICH EFEKTYWNOŚĆ

Edina Erdei, József Popp, Judit Oláh

Faculty of Economics, University of Debrecen, Hungary

Streszczenie:

Wstęp: Zarządzanie magazynem produkcyjnym wymaga nowego podejścia od strony system IT, który może być zautomatyzowany i dzięki temu możliwe jest uzyskanie większej przejrzystości procesów. W czasie badań, przeprowadzono analizę w oparciu o dane z okresu czterech i pół roku dla trzech firm z branży spożywczej. Stwierdzono, ż firmy z tej branży preferują produkcję procesową. Istotne jest, że przedsiębiorstwa produkcyjne zwracają istotną uwagę na właściwe zaprojektowanie automatyzacji, której celem jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej poprzez szybka i efektywną produkcję wyrobów. Wzrost zastosowania robotów przemysłowych jest istotny, zwiększając przy tym produktywność, dokładność oraz elastyczność procesów produkcyjnych. Doprowadziło to stworzenie i wdrożenia nowego modelu biznesowego w życie.

Metody: Dwie najlepsze metody planowania projektowego, analizy PERT i CPM, zostały zastosowane dla stworzenie poszczególnych etapów procesu produkcji, które były oceniane w trakcie ich trwania. W trakcie tworzenie wykresu pudełkowego, usunięte zostały dane, mocno odbiegające od większości wyników, uzyskując dzięki temu bardziej dokładne dane statystyczne.  Poprzez zastosowanie takiej metody analizy danych, uzyskano większą dokładność w określeniu dat dostawy dla zleceń sprzedaży. Analizując dane z okresu czterech i pół roku przy użyciu testu t-Studenta, stwierdzono, że średnia badanych elementów jest inna od poczynionych estymacji. Metody PERT i CPM są metodami sprawdzonymi i przydatnymi. Zmieniający się model biznesowy i wysoki poziom kosztów mają wpływ na ekonomię.

Wyniki: Czasy produkcyjne poszczególnych przedsiębiorstw są uzależnione od nowoczesnych maszyn oraz dobrze wdrożonego planu produkcyjnego i harmonogramów produkcyjnych. Stosując metody PERT i CPM, możliwe jest lepsze zdefiniowanie czasów produkcji a co jest z tym związane, ułatwia obliczanie wymaganych czasów dostaw. Automatyzacja nie powoduje zaprzestania tych czynności, narzuca jedynie ich przedefiniowanie. Nie ma wątpliwości, że rozwój technologiczny procesów produkcyjnych zmieni organizację przemysłu jak również geograficzną lokalizację poszczególnych czynności. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że produkcja tych wyrobów zostanie przesunięta w inną lokalizację w celu obniżki kosztów transportu.

Wnioski: W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdzono, że nowe technologie mają wpływ na produkcyjność, zasoby ludzkie oraz transformację struktury geograficznej aktywności zwiększających wartość dodaną. Ich rola jest istotna zarówno dla przedsiębiorstw z branży spożywczej jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność w obrębie innych dziedzin. Automatyzacja jest możliwa dzięki postępowi naukowemu i nowych rozwiązaniom technologicznych, których wdrożenie jest częścią rozwoju technologii Industry 4.0. Duża ilość danych wytwarzanych w inteligentnych systemach produkcyjnych (Big Data) i w oparciu o nie, ciągła modyfikacja procesów produkcyjnych, umożliwia osiągnięcie istotnych oszczędności surowcowych oraz w poziomie zatrudnienia, zwiększeniu efektywności i produktywności, co ma wpływ na poziom zatrudnienia i transformację struktur geograficznych. Produkcja żywności jak i dystrybucja do klientów mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność i dlatego istotny jest dalszy rozwój tego sektora.

Słowa kluczowe: tworzenie procesów systemowych, analiza PERT, metoda CPM, automatyzacja, wpływ ekonomiczny
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Erdei, Edina, et al. "Comparison of time-oriented methods to check manufacturing activities and an examination of their efficiency ." Logforum 14.3 (2018): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.290
APA Edina Erdei, József Popp, Judit Oláh (2018). Comparison of time-oriented methods to check manufacturing activities and an examination of their efficiency . Logforum 14 (3), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.290
ISO 690 ERDEI, Edina, POPP, József, OLáH, Judit. Comparison of time-oriented methods to check manufacturing activities and an examination of their efficiency . Logforum, 2018, 14.3: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.290