LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(3), artykuł 7, 355-370; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.292

WSPARCIE LOGISTYCZNE AKCJI RATUNKOWEJ W ASPEKCIE MINIMALIZACJI śLADU EKOLOGICZNEGO JAKO WYMOGU śRODOWISKOWEGO ZRãWNOWAŬONEGO ROZWOJU NA PRZYKłADZIE KATASTROFY NATURALNEJ

Izabela Dembińska1, Mariusz Jedliński2, Łukasz Marzantowicz3

1University of Szczecin, Szczecin, Poland
2
Maritime University of Szczecin, Szczecin, Poland 3SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Celem rozważań jest przedstawienie koncepcji śladu ekologicznego wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej. Coraz większa presja wymogów środowiskowych wywierana na wszelką działalność logistyczną, w tym również tą, w formie wsparcia logistycznego, uzasadnienia atencję dla podjętej problematyki.

Metody: Wybór katastrofy naturalnej - jako płaszczyzny odniesienia koncepcji śladu ekologicznego - jest z kolei próbą zwrócenia uwagi, że wsparcie logistyczne akcji ratunkowej w sytuacji katastrofy naturalnej, oprócz bezsprzecznie pozytywnej roli, również oddziałuje negatywnie na środowisko, które należy eksponować, czego przejawem będzie tworzenie instrumentów pomiaru i analizy, niezbędnych przy podejmowaniu działań, mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania wsparcia logistycznego na środowisko. Ślad ekologiczny można uznać za taki instrument.

Wyniki: W oparciu o ogólną formułę śladu ekologicznego oraz jej metodykę przedstawioną w „Working Guidebook to the National Footprint Accounts 2014”, utworzono formułę śladu ekologicznego wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej.

Wnioski: Założenia koncepcji śladu ekologicznego wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej oparto na założeniach wsparcia logistycznego akcji ratunkowej oraz na założeniach koncepcji zasobowej i kosztów zewnętrznych wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej.

Słowa kluczowe: sustainable development, wsparcie logistyczne, katastrofa naturalna, ślad logistyki, ochrona środowiska
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dembińska, Izabela, et al. "Logistic support for a rescue operation in the aspect of minimizing the ecological footprint as an environmental requirement within sustainable development on the example of a natural disaster ." Logforum 14.3 (2018): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.292
APA Izabela Dembińska, Mariusz Jedliński, Łukasz Marzantowicz (2018). Logistic support for a rescue operation in the aspect of minimizing the ecological footprint as an environmental requirement within sustainable development on the example of a natural disaster . Logforum 14 (3), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.292
ISO 690 DEMBIŃSKA, Izabela, JEDLIńSKI, Mariusz, MARZANTOWICZ, Łukasz. Logistic support for a rescue operation in the aspect of minimizing the ecological footprint as an environmental requirement within sustainable development on the example of a natural disaster . Logforum, 2018, 14.3: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.292