LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(3), artykuł 6, 341-353; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.289

ZAKRES TECHNOLOGICZNY INDUSTRY 4.0. ? PRZEGLąD PUBLIKACJI BADAWCZYCH

Sebastian Schlund1, Ferdinand Baaij2

1TU Wien, Vienna, Austria
2
TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG, Ditzingen, Germany

Streszczenie:

Wstęp: Powszechnie można się spotkać z trudnościami ze zrozumieniem pojęcia Industry 4.0 zarówno pod względem jego zakresu jak i związanych z nim technologii. Istniejące definicje obejmują różne technologie, aplikacje, procesy jak i modele biznesowe. Ich skomplikowane rozgraniczenie prowadzi do trudności ze zrozumieniem całości zagadnienia.

Celem tej pracy jest ustrukturyzowanie zakresu Industry 4.0. poprzez zastosowanie średniej ważności powiązanych technologii w oparciu o 38 prac badawczych poświęconych zagadnieniu Industry 4.0.

 Metody: W oparciu o analizę istniejącej literatury naukowej, zidentyfikowano istotne technologie. Następnie, technologie te zostały uporządkowane w pięć obszarów technologicznych. Dodatkowo, wszystkie technologie zostały oszacowane w odniesieniu do ich istotności dla Industry 4.0 w oparciu o wskaźnik cytowalności odpowiedniej publikacji. W kolejnym kroku, dwuwymiarowe dane zostały użyte do zaprezentowania przeglądowej struktury wszystkich cytowanych technologii, ich strukturalnych połączeń i istotności. Następnie zaprezentowano strukturę Industry 4.0 poprzez cytowane technologie i ich ewolucję w latach 2013-2016 w celu ułatwienia zrozumienia istotnych trendów badań jak i obiecujących obszarów aplikacji związanych z Industry 4.0.

Wnioski: W porównaniu do istniejących analiz porównawczych i podejść empirycznych, prezentowana praca skupia się na przeglądzie i analizie literatury z naciskiem na zrozumienie koncepcji Industry 4.0. Wyniki umożliwiają przegląd odpowiednich istotności technologii w obrębie badanego obszaru tematycznego. Prezentuje najczęściej stosowane technologie (usługi sieciowe ze względną ważnością 3,46/5) jak również rozwój istotności każdej z technologii w okresie 2013-16.