LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(3), artykuł 4, 315-329; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.283

OGRANICZENIA WYKLUCZAJąCE W MAGAZYNOWANIU: BADANIE EMPIRYCZNE DOSTAWCãW USłUG LOGISTYCZNYCH

Arkadiusz Kawa, Marcin Anholcer

Poznan University of Economics and Business, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Dostawcy usług logistycznych magazynuje bardzo różne produkty, które mogą współdziałać ze sobą, np. poprzez reakcje chemiczne lub fizyczne. Ponadto niektórzy producenci wymagają, aby firmy logistyczne nie składowały ich produktów razem z produktami konkurencyjnymi. Mamy zatem do czynienia z ograniczeniami wykluczającymi, a więc z okolicznościami lub warunkami, w których co najmniej dwa towary nie mogą być składowane w tym samym miejscu. W literaturze nie ma badań dotyczących ograniczeń wykluczających w magazynowaniu, zwłaszcza wyników badań empirycznych. Z tego powodu głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena częstotliwości oraz znaczenia ograniczeń o charakterze wykluczającym w zakresie magazynowania przez dostawców usług logistycznych.

Metody: Zbadana została próba 300 losowo wybranych dostawców usług logistycznych w Polsce w celu otrzymania dokonanej przez menedżerów oceny ograniczeń wykluczających, w szczególności ich częstotliwości i znaczenia dla działalności firm.

Wyniki: Badania wykazały, że podejście do ograniczeń wykluczających w magazynowaniu jest zróżnicowane w zależności od menedżerów przedsiębiorstw logistycznych. Istnieje jednak korelacja pomiędzy znaczeniem i częstotliwością ograniczeń wykluczających w składowaniu. Im ważniejsze jest konkretne ograniczenie wykluczające, tym częściej ono występuje. Najważniejszym i najczęstszym ograniczeniem wykluczającym dla badanych przedsiębiorstw jest wrażliwość na temperaturę składowania.

Wnioski: Badanie to poszerza wcześniejsze eksploracje nad ograniczeniami wykluczającymi w logistyce, w których nie analizowano jeszcze danych rzeczywistych. W przyszłości wykorzystamy wyniki badań ilościowych do opracowania matematycznych modeli problemów składowania w oparciu o zidentyfikowane ograniczenia wykluczające.

Słowa kluczowe: ograniczenia wykluczające, magazynowanie, dostawcy usług logistycznych
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kawa, Arkadiusz, and Marcin Anholcer. "Exclusionary constraints in storage: an empirical study of logistics service providers." Logforum 14.3 (2018): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.283
APA Arkadiusz Kawa, Marcin Anholcer (2018). Exclusionary constraints in storage: an empirical study of logistics service providers. Logforum 14 (3), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.283
ISO 690 KAWA, Arkadiusz, ANHOLCER, Marcin. Exclusionary constraints in storage: an empirical study of logistics service providers. Logforum, 2018, 14.3: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.283