LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(3), artykuł 2, 293-303; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.264

ZARZąDZANIE CYKLEM ŬYCIA PRODUKTU W OKRESIE TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ

Ilkka D.M. Donoghue, Lea T. Hannola, Jorma J. Papinniemi

School of Business and Management, Lappeenranta University of Technology, Finland

Streszczenie:

Wstęp: Znaczenie i wielkość roli zarządzania cyklem życia produktu (PLM) zależy od obszaru działalności gospodarczej. Zarządzanie cyklem życia produktu inicjuje różne zmiany zarówno w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa jak z transformacji na poziomie strategicznym. Trudno też określić jednoznacznie warunki pomyślnego wdrożenia zarządzania życiem produktu. W pracy zidentyfikowano ramy dla zarządzania cyklem życia produktu jak i zmienne zależne procesu. Prawidłowe zrozumienie wpływu tych czynników ma istotne znaczenie dla pomyślnej transformacji zarządzania cyklem życia produktu.

Metody: Główną metodą pozyskiwania danych był przegląd istniejącej literatury naukowej dotyczącej różnych inicjatyw związanych z zarządzaniem cyklem życia produktu. Praca obejmuje analizę przypadku zarządzania cyklem życia produktu w oparciu o dane konkretnego przedsiębiorstwa z lat 2010-2015, w okresie którym uległa transformacji strategia tego przedsiębiorstwa z profilu inżynierskiego na produktowy i usługowy.

Wyniki: Otrzymane wyniki pokazują, że przeprowadzona transformacja miała wpływ na działalność przedsiębiorstwa na wielu poziomach. Zarządzanie cyklem życia produktu skupione tylko na harmonizacji procesu w oparciu o system informacyjne nie odniósł pożądanego skutku ze względu na ograniczoną wiedzę na temat modeli przedsiębiorstwa, produktów i usług.

Wnioski: Zarządzenie cyklem życia produktu jest kluczowym elementem transformacji biznesowej i ma wpływ na wzajemne zależności pomiędzy

Część tej pracy została zaprezentowana w formie referatu podczas konferencji "24th International Conference on Production Research (ICPR 2017)",  która odbywała się w Poznaniu między 30 lipca, a 3 sierpnia 2017 roku.

produktami, usługami i klientami.

Słowa kluczowe: zarządzanie cyklem życia produktu, zarządzanie produktem, struktura przedsiębiorstwa, model biznesowy, strategia biznesowa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Donoghue, Ilkka D.M., et al. "Product lifecycle management framework for business transformation." Logforum 14.3 (2018): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.264
APA Ilkka D.M. Donoghue, Lea T. Hannola, Jorma J. Papinniemi (2018). Product lifecycle management framework for business transformation. Logforum 14 (3), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.264
ISO 690 DONOGHUE, Ilkka D.M., HANNOLA, Lea T., PAPINNIEMI, Jorma J.. Product lifecycle management framework for business transformation. Logforum, 2018, 14.3: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.264