LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(3), artykuł 10, 407-424; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.291

WPłYW WYDATKãW I ZMIENNYCH KOSZTãW W MODELU ZAMAWIANIA WIELO-ASORTYMENTOWYM NA STRATY SPRZEDAŬY W WYNIKU NISZCZENIA

Monalisha Pattnaik, Padmabati Gahan

Sambalpur University, Burla, India

Streszczenie:

Wstęp: W pracy poddano analizie model ekonomicznej wielkości partii dla zamówień wielo-asortymentowych poprzez alokację procentu jednostek utraconych w wyniku zniszczenia oraz poprzez inwentaryzację przy uwzględnieniu inwestycji w promocję oraz koszty zamówień. Celem pracy było maksymalizacji zysku netto poprzez odpowiednie kształtowanie wielkości zamówienia, długości cyklu odtworzeniowego oraz ilości jednostek, ulegających zniszczeniu.

Metody: Opracowany matematyczny algorytm w celu znalezienia ważnych charakterystyk wklęsłości funkcji zysku netto.  Zaprezentowany przykłady w celu zilustrowania wyników uzyskanych przy zastosowaniu opracowanego modelu oraz jego zalet. Na końcu przeprowadzono analizę wrażliwości zysku netto dla głównych parametrów inwentaryzacyjnych.

Wyniki i wnioski: Proponowany model stanowi ogólny schemat uwzględniający utratę procentową zapasów w wyniku zniszczenia przy uwzględnieniu zmiennych kosztów związanych z zamawianiem towarów.

Słowa kluczowe: wieloasortymentowość, zmienny koszt zamówienia, zniszczenie, maksymalizacja zysków
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pattnaik, Monalisha, and Padmabati Gahan. "Impact of publicity effort and variable ordering cost in multi-product order quantity model of units lost sales due to deterioration ." Logforum 14.3 (2018): 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.291
APA Monalisha Pattnaik, Padmabati Gahan (2018). Impact of publicity effort and variable ordering cost in multi-product order quantity model of units lost sales due to deterioration . Logforum 14 (3), 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.291
ISO 690 PATTNAIK, Monalisha, GAHAN, Padmabati. Impact of publicity effort and variable ordering cost in multi-product order quantity model of units lost sales due to deterioration . Logforum, 2018, 14.3: 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.291