LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 14 (3) 2018

July - September 2018

Spis treści:

METODYKA WYZNACZANIA MIEJSCA LOKALIZACJI CENTRÓW LOGISTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ
Krzysztof Witkowski, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 1, 279-292; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.282
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zarządzanie cyklem życia produktu w okresie transformacji gospodarczej
Ilkka D.M. Donoghue, Lea T. Hannola, Jorma J. Papinniemi
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 2, 293-303; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.264
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SŁABE SYGNAŁY W LOGISTYCE W KONTEKŚCIE ZJAWISKA NIEPEWNOŚCI
Andrzej Magruk
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 3, 305-314; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.258
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ograniczenia wykluczające w magazynowaniu: badanie empiryczne dostawców usług logistycznych
Arkadiusz Kawa, Marcin Anholcer
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 4, 315-329; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.283
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Digitalizacja łańcucha wartości w przemyśle ? przegląd i ocena istniejących zastosowań Industry 4.0 w Niemczech
Wilhelm Bauer, Sebastian Schlund, Tim Hornung, Sven Schuler
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 5, 331-340; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.288
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zakres technologiczny Industry 4.0. ? przegląd publikacji badawczych
Sebastian Schlund, Ferdinand Baaij
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 6, 341-353; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.289
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wsparcie logistyczne akcji ratunkowej w aspekcie minimalizacji śladu ekologicznego jako wymogu środowiskowego zrównoważonego rozwoju na przykładzie katastrofy naturalnej
Izabela Dembińska, Mariusz Jedliński, Łukasz Marzantowicz
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 7, 355-370; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.292
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PORÓWNANIE METOD planowania projektów WERYFIKUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ I ICH EFEKTYWNOŚĆ
Edina Erdei, József Popp, Judit Oláh
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 8, 371-386; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.290
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Różnice pomiędzy usługami klastrowymi a potrze-bami małych i średnich przedsiębiorstw ograniczeniem tworzenia kultury innowacyjności Industry 4.0
Aglaya Batz, Martin Kunath, Herwig Winkler
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 9, 387-405; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.286
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wpływ wydatków i zmiennych kosztów w modelu zamawiania wielo-asortymentowym na straty sprzedaży w wyniku niszczenia
Monalisha Pattnaik, Padmabati Gahan
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 10, 407-424; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.291
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml