LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 14 (3) 2018

Spis treści:

Krzysztof Witkowski, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
METODYKA WYZNACZANIA MIEJSCA LOKALIZACJI CENTRÓW LOGISTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ
Zeszyt 3/ 2018, artykuł 1  |  279-292   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.282
Ilkka D.M. Donoghue, Lea T. Hannola, Jorma J. Papinniemi
Zarządzanie cyklem życia produktu w okresie transformacji gospodarczej
Zeszyt 3/ 2018, artykuł 2  |  293-303   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.264
Andrzej Magruk
SŁABE SYGNAŁY W LOGISTYCE W KONTEKŚCIE ZJAWISKA NIEPEWNOŚCI
Zeszyt 3/ 2018, artykuł 3  |  305-314   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.258
Arkadiusz Kawa, Marcin Anholcer
Ograniczenia wykluczające w magazynowaniu: badanie empiryczne dostawców usług logistycznych
Zeszyt 3/ 2018, artykuł 4  |  315-329   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.283
Wilhelm Bauer, Sebastian Schlund, Tim Hornung, Sven Schuler
Digitalizacja łańcucha wartości w przemyśle ? przegląd i ocena istniejących zastosowań Industry 4.0 w Niemczech
Zeszyt 3/ 2018, artykuł 5  |  331-340   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.288
Sebastian Schlund, Ferdinand Baaij
Zakres technologiczny Industry 4.0. ? przegląd publikacji badawczych
Zeszyt 3/ 2018, artykuł 6  |  341-353   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.289
Izabela Dembińska, Mariusz Jedliński, Łukasz Marzantowicz
Wsparcie logistyczne akcji ratunkowej w aspekcie minimalizacji śladu ekologicznego jako wymogu środowiskowego zrównoważonego rozwoju na przykładzie katastrofy naturalnej
Zeszyt 3/ 2018, artykuł 7  |  355-370   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.292
Edina Erdei, József Popp, Judit Oláh
PORÓWNANIE METOD planowania projektów WERYFIKUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ I ICH EFEKTYWNOŚĆ
Zeszyt 3/ 2018, artykuł 8  |  371-386   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.290
Aglaya Batz, Martin Kunath, Herwig Winkler
Różnice pomiędzy usługami klastrowymi a potrze-bami małych i średnich przedsiębiorstw ograniczeniem tworzenia kultury innowacyjności Industry 4.0
Zeszyt 3/ 2018, artykuł 9  |  387-405   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.286
Monalisha Pattnaik, Padmabati Gahan
Wpływ wydatków i zmiennych kosztów w modelu zamawiania wielo-asortymentowym na straty sprzedaży w wyniku niszczenia
Zeszyt 3/ 2018, artykuł 10  |  407-424   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.291
Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml