LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(2), artykuł 9, 245-255; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.277

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POMYŚLNE WDROūENIE ERP W ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWIE

Adejare Yusuff Aremu, Arfan Shahzad, Shahizan Hassan

University Utara Malaysia, Kedah, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: ERP (Enterprise Resource Planning) jest metodą stosująca komputerowe systemy do zintegrowania wszystkich funkcji różnych działów przedsiębiorstwa, takich jak marketing, logistyka, księgowość i zarządzanie zasobami ludzkimi. System ERP ułatwia dzielenie się informacjami, planowanie działań przedsiębiorstwa oraz proces podejmowania decyzji biznesowych w obrębie organizacji przedsiębiorstwa. W prezentowanej pracy został zaproponowany schemat ramowy określający czynniki determinujące i wpływające na wdrożenie systemu ERP w średnich przedsiębiorstwach w oparciu o przeprowadzone studium przypadku.

Metody: W pracy zastosowano teorię wartości i przypadkowości w celu wyjaśnienia czynników wpływających na pozytywne wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie. Dane potrzebne do analizy zostały zebrane w trakcie badania ankietowego. Specjalnie przygotowane w tym celu kwestionariusze zostały przekazane do 217 przedsiębiorstw średniej wielkości, zlokalizowane w stanie Oyo w Nigerii. Osoby szczebla zarządzającego byli wybrani jako główni odbiorcy tej ankiety. Dane zebrane w ten sposób poddano następnie analizie statycznej przy użyciu modelu częściowych najmniejszych kwadratów.

Wyniki: Dane uzyskane podczas badania wskazują, że struktura organizacyjna ma istotny wpływ na pozytywne wdrożenie systemu ERP poprzez wzrost efektywności działania firm. Również istotny wpływ na pozytywne wdrożenie systemu ERP i w konsekwencji wzrost efektywności działania firmy ma zmiana technologiczna.

Wnioski: W pracy zaprezentowano teoretyczne ramy badania wpływu różnych czynnik na pozytywne wdrożenie system ERP w przedsiębiorstwach średniej wielkości, co przekłada się na wzrost ich efektywności działania. Nowością pracy jest trójwymiarowe podejście do analizy.

Słowa kluczowe: planowanie zasobami przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna, zmiana technologiczna, sposób działania przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa średniej wielkości
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Aremu, Adejare Yusuff, et al. "Determinants of enterprise resource planning adoption on organizations? performance among medium enterprises." Logforum 14.2 (2018): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.277
APA Adejare Yusuff Aremu, Arfan Shahzad, Shahizan Hassan (2018). Determinants of enterprise resource planning adoption on organizations? performance among medium enterprises. Logforum 14 (2), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.277
ISO 690 AREMU, Adejare Yusuff, SHAHZAD, Arfan, HASSAN, Shahizan. Determinants of enterprise resource planning adoption on organizations? performance among medium enterprises. Logforum, 2018, 14.2: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.277