Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2018, Artykuł 8

Ursula Kapfenberger-Poindl

ANALIZA AUSTRIACKIEGO SYSTEMU TRANSPORTU LADOWEGO I MULTIMODALNEGO

Streszczenie:

Wstęp: W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost przewozu dóbr, głównie konsumpcyjnych. Jak rozwiązanie tego zagadnienia w wielu publikacjach wskazuje się transport multimodalny. Austria, będąca krajem śródlądowym, szczególnie dotkliwie odczuwa negatywne skutki transportu lądowego w porównaniu do pozostałych krajów europejskich. Praca obejmuje analizę aktualnej sytuacji austriackiego transportu dóbr materialnych w porównaniu do 28 krajów UE. Poddano również analizie nowe rozwiązania transportowe, służące lepszej kontroli sytuacji transportowej. Na bazie tej analizy wysunięto rekomendacje dla rozwoju strategicznego transportu w tym kraju.

Metody: Podstawą analizy był przegląd porównawczy literatury fachowej dotyczącej sektora logistycznego w Austrii. Materiały statystyczne autorstwa austriackiego i europejskiego posłużyły dla analizy porównawczej sytuacji transportowej w Austrii i Unii Europejskiego.

Wyniki: Użytkowanie dróg kolejowych w Austrii jest wyższe od średniej UE28. Z drugiej strony użytkowanie dróg wodnych jest poniżej tej średniej. Odpowiednie użytkowanie do celów transportowych rzeki Dunaj mogłoby istotnie odciążyć transport lądowy jako tańszy oraz bardziej zrównoważony. Nowe rozwiązania transportowe umożliwiając poprawę bezpieczeństwa na drogach, aczkolwiek realizacja proponowanego rozwiązania zależy od kosztów, jakie będą one generować.

 

Wnioski: Poprzez przesunięcie części transport drogowego na główną drogę wodną Austrii, rzekę Dunaj, zmniejszą się w pewnym zakresie problemy zatłoczenia na drogach i jego wpływu na środowisko. Digitalizacja logistyki, wprowadzenie systemów transportowych opartych na rozwiązaniach komputerowych  typu platooning, samochody autonomiczne czy transport multimodalny, mogą się pozytywnie przyczyniać do polepszenia sytuacji na drogach, obniżenia poziomu zatłoczenia oraz emisji spalin, jak również zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.  Należałoby kontynuować te badania w celu doprecyzowania gotowości na nie rynku oraz efektywności kosztowej proponowanego rozwiązania.

Słowa kluczowe: transport mulitmodalny, Austria, rzeka Dunaj, platooning, kierowanie autonomiczne

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 8 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.262
For citation:

MLA Kapfenberger-Poindl, Ursula. "Analysis of Austria?s land and multimodal transportation ." Logforum 14.2 (2018): 8. DOI: 10.17270/J.LOG.262
APA Ursula Kapfenberger-Poindl (2018). Analysis of Austria?s land and multimodal transportation . Logforum 14 (2), 8. DOI: 10.17270/J.LOG.262
ISO 690 KAPFENBERGER-POINDL, Ursula. Analysis of Austria?s land and multimodal transportation . Logforum, 2018, 14.2: 8. DOI: 10.17270/J.LOG.262
EndNote BibTeX RefMan