LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(2), artykuł 5, 197-207; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.257

OCENA WPŁYWU METOD KLASYFIKACJI PRODUKTÓW NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU POBORU ZAMÓWIEŃ

Augustyn Lorenc1, Ilona Jacyna-Gołda2, Andrzej Szarata1

1Cracow University of Technology, Cracow, Poland
2
Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W pracy pokazano wybrane aspekty wpływu, jaki ma rozlokowanie produktów w magazynie na proces poboru zamówień. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w średnich i dużych magazynach, charakteryzujących się istotną rotacją wyrobów. Celem pracy jest ocenienie wpływu zastosowanej metody klasyfikacji produktu na efektywność procesu poboru zamówień.

Metody: Dla każdej metody klasyfikacji wybrano dwie sytuacji poboru zamówienia, w jednej dopuszczalne jest sztaplowanie towarów, w drugiej nie jest. Następnie przeprowadzono symulacje i oceniono je przy pomocy analizy wrażliwości w celu określenie wpływu poszczególnych kryteriów na efektywność każdej z metod.

Wyniki: Najlepsze rezultaty w rozlokowaniu produktu w magazynie otrzymano przy oparciu metody na współczynniku COI oraz analizy ABC w stosunku do ilości sprzedanych jednostek produktu. Można wnioskować, że w przypadku dużych magazynów oraz dla produktów o niskiej podatności do sztaplowania, najbardziej efektywną metodą była metoda oparta o współczynnik COI.

Wnioski: Przy założeniu, że podatność na sztaplowanie nie jest istotna w procesie poboru towaru, w przypadku magazynów o średniej i dużej powierzchni, istotnym jest oparcie metody rozlokowania produktów na zastosowaniu współczynnika COI. Metoda ta pozwala na uzyskanie lepszych rezultatów średnio o 28, 72% aniżeli dla rozlokowania na zasadzie wolnego miejsca. W przypadku produktów słabo podatnych na sztaplowanie, również zastosowanie metody opartej na współczynnika COI jest bardziej efektywne.

Słowa kluczowe: klasyfikacja produktów, analiza ABC, analiza XYZ, współczynnik COI, analiza wrażliwości, efektywność wyboru zamówienia
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Lorenc, Augustyn, et al. "The efficiency of products classification methods and classification criteria ." Logforum 14.2 (2018): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.257
APA Augustyn Lorenc, Ilona Jacyna-Gołda, Andrzej Szarata (2018). The efficiency of products classification methods and classification criteria . Logforum 14 (2), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.257
ISO 690 LORENC, Augustyn, JACYNA-GOłDA, Ilona, SZARATA, Andrzej. The efficiency of products classification methods and classification criteria . Logforum, 2018, 14.2: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.257