LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(2), artykuł 4, 185-195; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.266

PROPOZYCJA ARCHITEKTURY ROZWIĄZAŃ AUTOMATYCZ-NYCH DLA INDUSTRY 4.0

Maicon Saturno1, Vinicius M. Pertel1, Fernando Deschamps2, Eduardo de F.R. Loures3

1Pontifical Catholic University of Parana, Paraná, Brazil
2
Federal University of Paraná, Paraná, Brazil
3
Federal University of Technology, Paraná, Brazil

Streszczenie:

Wstęp: Nowe rozwiązania technologiczne automatyzacji obejmujące zakres Industry 4.0 dla zintegrowanych środowisk produkcyjnych cieszą się dużych zainteresowaniem organizacji zajmujących się produkcją. Istota koncepcyjna tych rozwiązań polega na zmiana paradygmatu warstw automatyzacji opartych o ich funkcje do poziomu hierarchicznego. W tym ujęciu, nowa architektura jest potrzebna to zaadresowania potrzeb wynikających z perspektywy Industry 4.0.

Celem tej pracy jest przygotowanie propozycji nowej architektury opartej na zintegrowanych funkcjach spełniających obecne wymagania systemów produkcyjnych.

Metody: Przeprowadzono analizę przypadków rozwiązań automatyzacji w istniejących systemach produkcyjnych. Jej wyniki posłużyły do dyskusji w dalszej części pracy.

Wyniki i wnioski:  Analizę przeprowadzono w 5 międzynarodowych przedsiębiorstwach, których obecna architektura operacyjna spełnia obecnie wysokie wymagania ewolucji technologicznej. Architektury te są technologiami podtrzymującymi konstrukcję nowej architektury zorientowanej na Industry 4.0. Niemniej jednak, bardziej niż najnowsze technologie, obecnie stosowane architektury wymagają lepszego zdefiniowania w zakresie funkcji pełnionej w danym rozwiązaniu.

Część tej pracy została zaprezentowana w formie referatu podczas konferencji "24th International Conference on Production Research (ICPR 2017)",  która odbywała się w Poznaniu między 30 lipca, a 3 sierpnia 2017 roku.

Słowa kluczowe: automatyzacja, ISA-95, współdziałanie, Industry 4.0
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Saturno, Maicon, et al. "Proposal for new automation architecture solutions for Industry 4.0 ." Logforum 14.2 (2018): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.266
APA Maicon Saturno, Vinicius M. Pertel, Fernando Deschamps, Eduardo de F.R. Loures (2018). Proposal for new automation architecture solutions for Industry 4.0 . Logforum 14 (2), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.266
ISO 690 SATURNO, Maicon, et al. Proposal for new automation architecture solutions for Industry 4.0 . Logforum, 2018, 14.2: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.266