LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(2), artykuł 3, 171-184; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.255

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH ROZPROSZONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW - ZAŁOūENIE KONCEPCYJNE I METODOLOGICZNE BADAŃ

Marta Cudziło1, Roksolana Voronina2, Davor Dujak3, Adam Koliński4

1Institute of Logistics and Warehousing, Poznan, Poland
2
Lviv Politechnic National University, Lviv, Ukraine 3Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Osijek, Croatia 4Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Zarządzanie rozproszoną i zróżnicowaną strukturą łańcuchów dostaw w sposób efektywny jest procesem skomplikowanym zarówno organizacyjnie, jak również w ujęciu podejmowania decyzji. Połączone firmy, współtworzące zintegrowane kapitałowo grupy, podejmują działania konsolidacyjne w celu uzyskania wewnętrznej spójności między innymi w obszarze logistyki. Pokonanie różnic związanych ze stosowaniem przez poszczególne podmioty różnych zasad działania w realizacji procesów logistycznych oraz ich integracja w jeden wydajny system stanowi wyzwanie dla firm.. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy efektywności działań logistycznych w rozbudowanych łańcuchach dostaw.

Metody: Wyniki badań praktyki gospodarczej w latach 2016-2017 oraz badań literaturowych realizowanych w ramach projektów badawczych i optymalizacyjnych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności działań logistycznych w rozbudowanych łańcuchach dostaw. Na podstawie prowadzonych eksploracji dokonano opracowania metodyki badań nad analizą efektywności działań logistycznych z uwzględnieniem specyfiki rozbudowanych łańcuchów dostaw, która stanowi podstawę koncepcyjną do prowadzenia analiz efektywności w przedsiębiorstwach.

Wyniki: Wynikiem prowadzonych badań jest koncepcja prowadzenia analiz efektywności działań logistycznych, której poszczególne elementy zostały zweryfikowane pod kątem przydatności w praktyce gospodarczej.

Wnioski: Analiza efektywności działań logistycznych pomimo licznych odniesień literaturowych, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. Utrudnia to jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. W niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji koncepcji zastosowania analizy efektywności działań logistycznych uwzględniających specyfikę rozproszonych łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: efektywność łańcucha dostaw, rozproszony łańcuch dostaw, proces podejmowania decyzji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Cudziło, Marta, et al. "Analysing the efficiency of logistic actions in complex supply chains - conceptual and methodological assumptions of research ." Logforum 14.2 (2018): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.255
APA Marta Cudziło, Roksolana Voronina, Davor Dujak, Adam Koliński (2018). Analysing the efficiency of logistic actions in complex supply chains - conceptual and methodological assumptions of research . Logforum 14 (2), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.255
ISO 690 CUDZIłO, Marta, et al. Analysing the efficiency of logistic actions in complex supply chains - conceptual and methodological assumptions of research . Logforum, 2018, 14.2: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.255