LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(2), artykuł 2, 163-170; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.280

OCENA EFEKTU BYCZEGO BICZA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Anna Vokhmyanina1, Marina Zhuravskaya1, Waldemar Osmólski2

1The Ural State University of Railway Transport, Yekaterinburg, Russia
2
Institute of Logistics and Warehousing, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W pracy zostały postawione pytania dotyczące przeprowadzania oceny ilościowe efektu byczego bicza występującego w obrębie łańcucha dostaw. Wykonano przeglądu literatury, na podstawie którego stwierdzono, że nie ma jednorodnego podejścia do ujęcia ilościowego efektu byczego bicza. W związku z tym, zaproponowano bardziej precyzyjne podejście do tego efektu.

Metody: W celu oceny ilościowej efektu byczego bicza stworzono metodę współczynnika regresji liniowej, charakteryzującą się zależnością między lokalizacjami ogniw w łańcuchu dostaw i która może być użyta do poprawy jego działania operacyjnego.

Wyniki: Stabilność proponowanych modeli jest potwierdzona w postaci wyników ich wdrożenia do produkcji w różnych obszarach gospodarczych, różniących się liczbą jednostek oraz liczbą okresów poddanych badaniu, które dowodzą możliwości ich użycia w praktycznych działaniach firmy w obrębie systemu dystrybucyjnego.

Wnioski: Głównym powodem występowania efektu byczego bicza jest brak trafności estymacji, która to wpływa na obniżenie efektywności zarządzania zapasem w obrębie łańcucha dostaw oraz dużych systemów logistycznych. Redukcję negatywnego wpływu efektu byczego bicza można osiągnąć przez zastosowanie bardziej zaawansowanych metod prognostycznych oraz metody oceny ilościowej, użytej w tej pracy w celu bardziej optymalnego zarządzania zapasami w obrębie łańcucha dostaw.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, niepewność, efekt byczego bicza, zmiany wielkości zamówienia, współczynnik regresji, statystyka t, dynamiczna wielkość partii
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Vokhmyanina, Anna, et al. "The issue of bullwhip-effect evaluating in supply chain management ." Logforum 14.2 (2018): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.280
APA Anna Vokhmyanina, Marina Zhuravskaya, Waldemar Osmólski (2018). The issue of bullwhip-effect evaluating in supply chain management . Logforum 14 (2), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.280
ISO 690 VOKHMYANINA, Anna, ZHURAVSKAYA, Marina, OSMãLSKI, Waldemar. The issue of bullwhip-effect evaluating in supply chain management . Logforum, 2018, 14.2: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.280