LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(2), artykuł 10, 257-267; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.253

SMART FACTORY: WDROūENIOWE WYMAGANIA ROZWIĄZAŃ KONCEPCJI INDUSTRY 4.0 W BRANūY FMCG ? CASE STUDY

Filip Odważny, Olga Szymańska, Piotr Cyplik

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Koncepcje Industry 4.0 i Smart Factory zyskują popularność i znajdują się w obszarze zainteresowań wielu autorów, co potwierdzają publikacje z ostatnich lat. Jednak autorzy poniższej pracy dostrzegli potrzebę szczegółowej analizy etapów implementacji wyżej wymienionych pojęć. Wyniki analizy mogą się różnić w zależności od warunków panujących w danym kraju oraz technologii i dostępności wiedzy.

Metody: Na podstawie systematycznego przeglądu literatury, autorzy niniejszego artykułu zbadali i wymienili główne wymagania dotyczące wdrażania technologii, które pozwalają określić fabrykę jako Smart Factory. Omówiono również podstawową terminologię związaną z koncepcją.

Wyniki: Na podstawie samodzielnie opracowanego arkusza oceny i analizy literatury autorzy opracowali wskaźniki, którymi powinny cechować się zakłady produkcyjne aspirujące do miana Smart Factory.

Wnioski: Autorzy chcieliby rozpocząć naukową debatę na temat Smart Factory i podkreślić potrzebę szczegółowej analizy każdego etapu wdrażania koncepcji. Wyniki pracy wskazują na zbilansowane zalety i wady nowoczesnych strategii zarządzania i mogą być wykorzystane jako podstawa dla środowisk biznesowych, które rozpatrują ich wdrożenie.

Słowa kluczowe: Smart factory, Industry 4.0, wdrożenie, nowoczesne koncepcje
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Odważny, Filip, et al. "Smart factory: The requirements for implementation of the Industry4.0 solutions in FMCG environment ? case study." Logforum 14.2 (2018): 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.253
APA Filip Odważny, Olga Szymańska, Piotr Cyplik (2018). Smart factory: The requirements for implementation of the Industry4.0 solutions in FMCG environment ? case study. Logforum 14 (2), 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.253
ISO 690 ODWAŻNY, Filip, SZYMAńSKA, Olga, CYPLIK, Piotr. Smart factory: The requirements for implementation of the Industry4.0 solutions in FMCG environment ? case study. Logforum, 2018, 14.2: 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.253