Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2018, Artykuł 1

Lineth Rodriguez, Catherine Da Cunha

WPŁYW ANALIZY BIG DATA ORAZ ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNEJ NA INNOWACYJNOŚĆ ZRÓWNOWAūONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW: KONCEPCJA

Streszczenie:

Wstęp: Zastosowanie analizy big data oraz estymacji umożliwiają lepsze zrównoważenie decyzji wykorzystania zasobów. Rozwój zrównoważony stał się niezbędnym celem biznesowym i potężną strategią uzyskania przewagi konkurencyjnej. Można zaobserwować rosnące zapotrzebowania na zrównoważone innowacje w obrębie łańcucha dostaw, umożliwiające przedsiębiorstwom silny wpływ na rynek. Rozwój zdolności absorpcyjnej zarówno w firmach jak i w łańcuchach dostaw jest zintegrowane z potrzebami konsumentów oraz dynamicznych rynków. Głównym celem tej pracy było zidentyfikowanie cech analizy big data oraz estymacji istotnych dla zrównoważonych innowacji w obrębie łańcucha dostaw oraz analiza roli zdolności absorpcyjnej.

Metody: Podstawą pracy był przegląd literatury, umożliwiający analizę wpływu zdolności absorpcyjnych na zastosowanie analizy big data oraz estymacji dla osiągnięcia zrównoważonej innowacyjności w obrębie łańcucha dostaw.

Wyniki: Zaproponowano koncepcję rozwiązania łączącą różne elementy. Zaproponowano również syntezę istniejących definicji stosowanych koncepcji. W szczególności, rolę zdolności absorpcyjnych jako elementu umożliwiającego stosowanie analizy big data oraz estymacji dla zrównoważonej innowacyjności w obrębie łańcucha dostaw.

Wnioski: W pracy badano pojawiający się paradygmat analizy big data oraz estymacji. Koncepcja oparta jest na zastosowaniu zdolności absorpcyjnej oraz istniejących danych literaturowych i ich wpływu na analizę big data. Praca pomaga zbudować model badawczy dla zrównoważonych innowacji w obrębie łańcucha dostaw. Zwrócono uwagę na potrzebę kontynuowania badań w tym zakresie.

Słowa kluczowe: zdolność absorpcyjna, zrównoważona innowacyjność w łańcuchu dostaw, big data, estymacje

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 1 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.267
For citation:

MLA Rodriguez, Lineth, and Catherine Da Cunha. "Impacts of big data analytics and absorptive capacity on sustainable supply chain innovation: a conceptual framework." Logforum 14.2 (2018): 1. DOI: 10.17270/J.LOG.267
APA Lineth Rodriguez, Catherine Da Cunha (2018). Impacts of big data analytics and absorptive capacity on sustainable supply chain innovation: a conceptual framework. Logforum 14 (2), 1. DOI: 10.17270/J.LOG.267
ISO 690 RODRIGUEZ, Lineth, CUNHA, Catherine Da. Impacts of big data analytics and absorptive capacity on sustainable supply chain innovation: a conceptual framework. Logforum, 2018, 14.2: 1. DOI: 10.17270/J.LOG.267
EndNote BibTeX RefMan