LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 14 (2) 2018

B.Artykuły oryginalne

Lineth Rodriguez, Catherine Da Cunha
WPŁYW ANALIZY BIG DATA ORAZ ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNEJ NA INNOWACYJNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW: KONCEPCJA
Zeszyt 2/ 2018, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.267
Anna Vokhmyanina, Marina Zhuravskaya, Waldemar Osmólski
OCENA EFEKTU BYCZEGO BICZA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Zeszyt 2/ 2018, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.280
Marta Cudziło, Roksolana Voronina, Davor Dujak, Adam Koliński
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH ROZPROSZONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW - ZAŁOŻENIE KONCEPCYJNE I METODOLOGICZNE BADAŃ
Zeszyt 2/ 2018, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.255
Maicon Saturno, Vinicius M. Pertel, Fernando Deschamps, Eduardo de F.R. Loures
PROPOZYCJA ARCHITEKTURY ROZWIĄZAŃ AUTOMATYCZ-NYCH DLA INDUSTRY 4.0
Zeszyt 2/ 2018, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.266
Augustyn Lorenc, Ilona Jacyna-Gołda, Andrzej Szarata
OCENA WPŁYWU METOD KLASYFIKACJI PRODUKTÓW NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU POBORU ZAMÓWIEŃ
Zeszyt 2/ 2018, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.257
Kazimierz Worwa
OPTYMALIZACJA STRUKTURY OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO LOGISTYKĘ NA ETAPIE JEGO PROJEKTOWANIA
Zeszyt 2/ 2018, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.259
Katarzyna Chudy-Laskowska
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE I WDROŻENIU SYSTEMU RFID W SEKTORZE MSP
Zeszyt 2/ 2018, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.279
Ursula Kapfenberger-Poindl
ANALIZA AUSTRIACKIEGO SYSTEMU TRANSPORTU LADOWEGO I MULTIMODALNEGO
Zeszyt 2/ 2018, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.262
Adejare Yusuff Aremu, Arfan Shahzad, Shahizan Hassan
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POMYŚLNE WDROŻENIE ERP W ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWIE
Zeszyt 2/ 2018, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.277
Filip Odważny, Olga Szymańska, Piotr Cyplik
SMART FACTORY: WDROŻENIOWE WYMAGANIA ROZWIĄZAŃ KONCEPCJI INDUSTRY 4.0 W BRANŻY FMCG ? CASE STUDY
Zeszyt 2/ 2018, artykuł 10   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.253

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml