LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 14 (2) 2018

April - June 2018

Spis treści:

WPŁYW ANALIZY BIG DATA ORAZ ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNEJ NA INNOWACYJNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW: KONCEPCJA
Lineth Rodriguez, Catherine Da Cunha
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 1, 151-161; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.267
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OCENA EFEKTU BYCZEGO BICZA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Anna Vokhmyanina, Marina Zhuravskaya, Waldemar Osmólski
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 2, 163-170; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.280
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH ROZPROSZONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW - ZAŁOŻENIE KONCEPCYJNE I METODOLOGICZNE BADAŃ
Marta Cudziło, Roksolana Voronina, Davor Dujak, Adam Koliński
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 3, 171-184; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.255
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROPOZYCJA ARCHITEKTURY ROZWIĄZAŃ AUTOMATYCZ-NYCH DLA INDUSTRY 4.0
Maicon Saturno, Vinicius M. Pertel, Fernando Deschamps, Eduardo de F.R. Loures
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 4, 185-195; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.266
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OCENA WPŁYWU METOD KLASYFIKACJI PRODUKTÓW NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU POBORU ZAMÓWIEŃ
Augustyn Lorenc, Ilona Jacyna-Gołda, Andrzej Szarata
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 5, 197-207; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.257
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPTYMALIZACJA STRUKTURY OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO LOGISTYKĘ NA ETAPIE JEGO PROJEKTOWANIA
Kazimierz Worwa
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 6, 209-219; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.259
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE I WDROŻENIU SYSTEMU RFID W SEKTORZE MSP
Katarzyna Chudy-Laskowska
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 7, 221-233; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.279
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA AUSTRIACKIEGO SYSTEMU TRANSPORTU LADOWEGO I MULTIMODALNEGO
Ursula Kapfenberger-Poindl
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 8, 235-244; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.262
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POMYŚLNE WDROŻENIE ERP W ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWIE
Adejare Yusuff Aremu, Arfan Shahzad, Shahizan Hassan
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 9, 245-255; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.277
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SMART FACTORY: WDROŻENIOWE WYMAGANIA ROZWIĄZAŃ KONCEPCJI INDUSTRY 4.0 W BRANŻY FMCG ? CASE STUDY
Filip Odważny, Olga Szymańska, Piotr Cyplik
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 10, 257-267; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.253
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml