LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(1), artykuł 9, 101-112; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.254

PROJEKT MAGAZYNU Z MIEJSCAMI SKŁADOWANIA ORAZ UKOŚNYMI OSIAMI JAKO DROGAMI DOJAZDU

Riccardo Accorsi, Marco Bortolini, Emilio Ferrari, Mauro Gamberi, Francesco Pilati

Alma Mater Studiorum, University of Bologna, Bologna, Italy

Streszczenie:

Wstęp: magazyny z miejscami składowania są najczęściej stosowanym obecnie rozwiązanie dla przechowywania dóbr ułożonych na paletach, zaś przypisanie miejsc składowania (CBS) jest efektywną strategią optymalizującą ograniczenia powierzchni i identyfikalność jednostek składowania. W pracy zaproponowano strategię planowania rozkładu magazynu umożliwiająca redukcję czasu dostępu do tej poszczególnych jednostek składowania poprzez wprowadzenie dodatkowej ukośnej osi w poprzek regałów oraz osi równoległych umożliwiających dostęp do miejsc magazynowania.

Metody: Wprowadzona strategia rozplanowania oparta jest na modelach analitycznych obliczających czas dostępu w magazynie z jedną osią ukośną w systemie 2-CBS oraz 3-CBS. Minimalizacja wyrażenie określającego średni czas dostępu do miejsca składowania pozwala na zmniejszenie długości ścieżki dostępu (S&R) do jednostki składowania.

Wyniki: Porównanie średniego czasu dostępu do jednostki składowania pomiędzy tradycyjnym magazynem a proponowaną konfiguracją pokazuje pozytywny wpływ zastosowania osi ukośnej. Dodatkowo, zastosowanie tego rozwiązania w przykładowym magazynie firmy działającej w branży spożywczej pokazało 33% wzrost efektywności w stosunku do konfiguracji w tradycyjnym magazynie.

Wnioski: Zainteresowanie w rozwiązaniach odbiegających od tradycyjnych magazynów jest coraz większe, ze względu na oferowane przez nie możliwości oszczędności czasu dostępu do jednostek składowania. Modele analityczne i ogólne są tutaj szczególnie przydatne do obliczania możliwych oszczędności i dzięki temu zaprojektowania optymalnych rozwiązań obejmujących również operacje manipulacyjne w obrębie magazynu.

Część tej pracy została zaprezentowana w formie referatu podczas konferencji "24th International Conference on Production Research (ICPR 2017)",  która odbywała się w Poznaniu między 30 lipca, a 3 sierpnia 2017 roku.

 

Słowa kluczowe: projekt magazynu, ukośna oś, magazynowe oparte o jednostki składowania, model czasu dostępu, optymalizacja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Accorsi, Riccardo, et al. "Class-based storage warehouse design with diagonal cross-aisle ." Logforum 14.1 (2018): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.254
APA Riccardo Accorsi, Marco Bortolini, Emilio Ferrari, Mauro Gamberi, Francesco Pilati (2018). Class-based storage warehouse design with diagonal cross-aisle . Logforum 14 (1), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.254
ISO 690 ACCORSI, Riccardo, et al. Class-based storage warehouse design with diagonal cross-aisle . Logforum, 2018, 14.1: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.254