LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(1), artykuł 8, 85-99; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.237

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW I DZIAŁANIA OPERACYJNE SKLEPÓW Z FAIR PRICE W INDIACH: STUDIUM PRZYPADKU

Anil Kumar1, G.S. Kushwaha2

1VNS Group of Institutions Bhopal MP, India
2
MANIT Bhopal MP, India

Streszczenie:

Wstęp: W obecnie istniejącym środowisku biznesowym, należy mówić raczej o rywalizacji nie między poszczególnymi organizacjami a sieciami organizacji. Indyjski publiczny system dystrybucji jest jednym z największych systemów dostaw i dystrybucji żywności realizowany poprzez sieć sklepów tzw. fair price (FPS). Pomimo tego faktu stosunkowo mało jest badań naukowych dotyczących tego typu sieci.

Celem pracy jest określenie zależności pomiędzy różnymi metodami zarządzania łańcuchem dostaw i działaniami operacyjnymi tego typu sklepów w Indiach. Autorzy zaproponowali model teoretyczny oraz test empiryczny. Celem pracy jest poszerzenie wiedzy strukturalnej na temat zarządzania łańcuchem dostaw.

Metody: Została wybrana próba losowa 200 sklepów typu fair price z listy dostępnej na stronie rządowej. Następnie zidentyfikowano osobę kluczową z każdego sklepu, jako ankietera uczestniczącego w badaniu. Dane zostały zebrane poprzez specjalnie stworzony kwestionariusz. Wywiady zostały przeprowadzone przez studentów MBA z wybranymi uprzednio osobami. Były one zbierane w Bhopal Madhya Pradesh w okresie marzec-kwiecień 2017. W rezultacie otrzymano 87 kompletnych kwestionariuszy (współczynnik udziału 43,5%). Model SEM strukturalnego równania PLS został użyty do testowania modelu teoretycznego i hipotez. 

Wyniki: Badania wykazały, że trzy wymiary metod zarządzania łańcuchem dostaw mają istotną i pozytywną zależność z działalnością operacyjną. Pokazały empirycznie jak zmiany wpływają na działalność operacyjną sklepów fair price. Wskazują, ze metody zarządzania łańcuchem dostaw pozytywnie i istotnie związane są z działalnością sklepów typu fair price.

Wnioski: Praca wskazuje na istotny wpływ metod zarządzania łańcuchem dostaw na bieżąca działalność sklepów typu fair price oraz dowodzi pozytywny wpływ tych praktyk prawidłowo wdrożonych na uzyskanie wartości dodanej. Przeprowadzone badania uzupełniają lukę w badaniach nad wpływem metod zarządzania łańcuchem dostaw na działalność sklepów typu fair price w Indiach. Największym ograniczeniem tego badania była próba, na podstawie której uzyskano wyniki. W związku z tym nie jest możliwe uogólnienie tych wyników. Badania tego typu należałoby kontynuować w szerszym zakresie.

Słowa kluczowe: praktyka zarządzania łańcuchem dostaw, sklepy typu fair price, PLS, modelowanie struktury, publiczny system dystrybucji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kumar, Anil, and G.S. Kushwaha. "Supply chain management practices and operational performance of fair price shops in India: an empirical study ." Logforum 14.1 (2018): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.237
APA Anil Kumar, G.S. Kushwaha (2018). Supply chain management practices and operational performance of fair price shops in India: an empirical study . Logforum 14 (1), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.237
ISO 690 KUMAR, Anil, KUSHWAHA, G.S.. Supply chain management practices and operational performance of fair price shops in India: an empirical study . Logforum, 2018, 14.1: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.237