LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(1), artykuł 6, 59-71; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.268

ROZWÓJ USŁUG TYPU SMART W OBRĘBIE INTERNETU RZECZY W BRANūY PRODUKCYJNEJ

Jesús Mario Verdugo Cedeno, Jorma Papinniemi, Lea Hannola, Ilkka Donoghue

Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland

Streszczenie:

Wstęp: Celem pracy jest wprowadzenie struktury, opisującej, zorientowane na klienta, podejście do rozwoju usług związanych z Internetem rzeczy, określanych jako usługi typu smart w działalności produkcyjnej.

Metody: W przeglądzie literatury zaprezentowano ideę Internetu rzeczy, usługi związane z digitalizacją jak również rolę technologii symulacji dla procesu rozwoju usług typu smart. W części empirycznej, na podstawie przykładu producenta ciągników rolniczych określono zapotrzebowanie na nowe usługi poprzez zastosowanie narzędzia oceny potrzeb klienta.

Wyniki: Technologie oparte na Internecie rzeczy zostały zaadaptowane również w przemyśle rolniczym w celu dostarczania usług umożliwiających śledzenie środowiska uprawianych plonów e celu optymalizacji uzyskiwanych plonów uprawianych zgodnie z zaleceniami gospodarki zrównoważonej.

Wyniki otrzymane z tabeli analizy potrzeb oraz matrycy śledzącej wskazuje na zapotrzebowanie wśród rolników na usługi typu smart w celu lepszego wykorzystania swoich maszyn w różnych pracach związanych z rolnictwem. Oczekiwana była również przez nich dostępność codziennego planu roboczego opartego na analizowanych danych oraz wcześniej wykonywanych pracach. Z punktu widzenia tego typu przedsiębiorstwa, istotne jest zbieranie oraz analiza takich danych jak temperatura, wilgotność i ciśnienie otoczenia, w którym pracuje ciągnik jak również danych dotyczących wypadków i awarii.

Wnioski: Wykazano zależność pomiędzy zarządzaniem cyklem życia produktu a Internetem rzeczy oraz jego wpływu na usługi typu smart. Praktycznym rozwiązaniem było przygotowanie propozycji wdrożenia tego usług typu smart w analizowanym przedsiębiorstwie, takich jak śledzenie operacji oraz awarii, określanie zapotrzebowania na wydajność maszyn, oszczędność czasu oraz optymalizacja zasobów uwzględniająca rozwój zrównoważony.

Część tej pracy została zaprezentowana w formie referatu podczas konferencji "24th International Conference on Production Research (ICPR 2017)",  która odbywała się w Poznaniu między 30 lipca, a 3 sierpnia 2017 roku.

Słowa kluczowe: przemysłowe produkcyjne systemy usługowe, zarządzanie cyklem życia produktu, Internet rzeczy, usługi typu smart, ocena potrzeb klienta
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Cedeno, Jesús Mario Verdugo, et al. "Developing smart services by internet of things in manufacturing business ." Logforum 14.1 (2018): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.268
APA Jesús Mario Verdugo Cedeno, Jorma Papinniemi, Lea Hannola, Ilkka Donoghue (2018). Developing smart services by internet of things in manufacturing business . Logforum 14 (1), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.268
ISO 690 CEDENO, Jesús Mario Verdugo, et al. Developing smart services by internet of things in manufacturing business . Logforum, 2018, 14.1: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.268