LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(1), artykuł 5, 51-57; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.239

USŁUGI TYPU SMART SŁUūACE ZWIĘKSZENIU KOMPETENCJI PERSONALNYCH W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM TYPU INDUSTRIE 4.0

Jianing Sun1, Minglei Gao1, Qifeng Wang1, Minjie Jiang1, Xuan Zhang1, Robert Schmitt2

1Fraunhofer Institute for Production Technology IPT, Aachen, Germany
2
Laboratory for Machine Tools and Production Engineering (WZL) of RWTH Aachen University, Aachen, Germany

Streszczenie:

Wstęp: Zastosowanie sieciowych rozwiązań dla urządzeń i ich części, jak również jako wspomożenie dla pracowników na poziomie hali produkcyjnej jest podstawowym elementem wdrożenia Industry 4.0., dzięki czemu w każdym momencie i w każdym miejsce zapewnia się dostępność do potrzebnej informacji. W związku z tym, urządzenia mobilne typu smart będą odgrywały ważną rolę w integrowaniu pracowników w środowisko produkcyjne w przyszłości, informacja będzie mogła być przekazywana szybciej i z większą szczegółowością w odniesieniu do poszczególnych pracowników czy kadry zarządzającej.

Metody: Zastosowanie wewnętrznej lokalizacji przy użyciu Bluetooth beaconów na poziomie hali produkcyjnej jako fragmentu zakładowej platformy Internetu rzeczy zostało wdrożone. Sieć sensorów ma na celu śledzenie pracowników oraz urządzeń w przyszłościowym zakładzie produkcyjnym, jak również ma być połączeniem z istniejącym parkiem urządzeń produkcyjnych. Badany problem polegał na nietrafności i niestabilności sygnałów sensorów używanych w tej sieci. W celu rozwiązania problemu poddano analizie różne algorytmy możliwych rozwiązań.

Wyniki i wnioski: Znaleziono możliwe rozwiązanie analizowanego problem poprzez określenie odpowiedniego algorytmu poprawiającego komunikację pomiędzy urządzeniami. W połączeniu z lokalizacją informacji przy zastosowania sieci beaconów oraz zorientowaniu informacji pochodzących z sensorów, można było zlokalizować urządzenie znajdujące się w pobliżu danego pracownika przy użyciu okularów Smart Glasses.

Słowa kluczowe: Industrie 4.0, przemysłowy Internet rzeczy, lokalizacja wewnętrzna, nośniki smart, rozszerzona rzeczywistość, poprawa produktywności
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Sun, Jianing, et al. "Smart services for enhancing personal competence in industrie 4.0 digital factory ." Logforum 14.1 (2018): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.239
APA Jianing Sun, Minglei Gao, Qifeng Wang, Minjie Jiang, Xuan Zhang, Robert Schmitt (2018). Smart services for enhancing personal competence in industrie 4.0 digital factory . Logforum 14 (1), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.239
ISO 690 SUN, Jianing, et al. Smart services for enhancing personal competence in industrie 4.0 digital factory . Logforum, 2018, 14.1: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.239