LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(1), artykuł 4, 43-50; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.209

KONCEPCJE PROJEKTOWE KONTENERÓW Z MOBILNYMI STOJAKAMI W LOGISTYCE TRANSPORTU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Bernd Hentschel1, Karol Górski2

1BERLINOXX Projektzentrum Logistiknetzwerke, Heidesee, Germany
2
Poznań School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W praktyce transportowej stosuje się obecnie różnego rodzaju rozwiązania konstrukcyjne stelaży i pojemników służących do przewozu w znormalizowanych kontenerach samochodów osobowych w transporcie morskim i lądowym. Producenci tego typu rozwiązań oferują obecnie kontenery, przy pomocy których można przewozić do 5 sztuk samochodów osobowych w jednym pojemniku kontenerowym, nie zawsze jednak wykorzystujących optymalnie wolną przestrzeń ładunkową. Dlatego trwają szukania koncepcji jeszcze lepszego wykorzystania przestrzeni ładunkowej kontenerów, a także udoskonalania rozwiązań już istniejących.

Metody: Na podstawie przeglądu literaturowego dokonano analizy aktualnie znajdujących się w użyciu sposób mocowania i transportu samochodów osobowych w kontenerach.

Wyniki: W oparciu o uzyskane wyniki opracowano pożądane kierunki dalszych prac rozwoju innowacyjnych koncepcji transportowych, uwzględniających dwa podstawowe wymogi: użyteczność dla transportu morskiego i drogowego oraz przy pewnych warunkach również lotniczego oraz drugi postulat, polegający na możliwości integracji specjalistycznych stojaków o zmiennych gabarytach z danym kontenerem oraz ich operacyjnego przystosowywania do przestrzeni ładunkowej określonych typów kontenerów.

Wnioski: Na potrzeby logistyki morskiego transportu samochodów osobowych zaproponowano koncepcje systemu kontenerowego w oparciu o kontener 40-stopowy z możliwością jego rozciągnięcia do wielkości kontenera 53-stopowego przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości transportu samochodów osobowych z czterech do pięciu, a nawet sześciu sztuk w jednym kontenerze.

Słowa kluczowe: transport kontenerowy, transport samochodów osobowych, modułowa konstrukcja kontenera, stojak dla samochodu
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hentschel, Bernd, and Karol Górski. "Design ideas of removable vehicle racking container in logistics of transport of passenger cars." Logforum 14.1 (2018): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.209
APA Bernd Hentschel, Karol Górski (2018). Design ideas of removable vehicle racking container in logistics of transport of passenger cars. Logforum 14 (1), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.209
ISO 690 HENTSCHEL, Bernd, GãRSKI, Karol. Design ideas of removable vehicle racking container in logistics of transport of passenger cars. Logforum, 2018, 14.1: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.209